IVA och Kungen besöker Gotland

Den 12-13 oktober arrangerar IVA den Kungl. Teknikresan som i år går till Gotland. Delegationen leds av IVAs preses Leif Johansson under H.M. Konungens beskydd. Teknikresan arrangeras av IVA och består av runt 20 ledamöter från akademi och näringsliv. Resan är ett tillfälle för delegationen att få en inblick i det lokala näringslivet och besöka den regionala högskolan. Kungl. Teknikresan har tidigare bland annat gått till Umeå, Västerås och Ludvika.
H-M-K-1.jpg

Den 12-13 oktober arrangerar IVA den Kungl. Teknikresan som i år går till Gotland. Det blir ett fullspäckat program med besök på Campus Gotland samt i både mindre startups och större etablerade bolag.

Delegationen leds av IVAs preses Leif Johansson under kungens beskydd. Även IVAs vd Björn O. Nilsson ingår i delegationen som består av runt 20 personer från akademi och näringsliv.

- Gotland är en spännande region som gått från lågt nyföretagande till att ligga i topp bland Sveriges län. Jag ser fram emot en lärorik resa, säger IVAs vd Björn O. Nilsson.

I delegationen ingår även IVA-ledamoten Peter Larsson som tidigare i år, på uppdrag av regeringen, tagit fram förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland. 

Kort bakgrund

Syftet med IVAs Kungl. Teknikresa, som ursprungligen initierades av kungen, är att visa exempel på hur innovationsklimatet och företagsandan inom olika branscher kan skapa företag, tillväxt och därmed arbetstillfällen. Delegationen besöker stora, små och mellanstora företag, som utvecklar och marknadsför framgångsrika produkter. Resan är avsedd att ge exempel på hur man kan bygga Sverige genom framgångsrikt företagande och hur en region kan utveckla en kultur av nyskapande. 

 

Foto: Johan Gunséus.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42