IVA-podden: Klimatexperten Johan Kuylenstierna

I IVA-podden träffar vi Johan Kuylenstierna, vice ordförande i klimatpolitiska rådet och adjungerad professor på Stockholms universitet, och samtalar bland annat om hur coronakrisen påverkar arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser. Hur stora är de långsiktiga effekterna när vi nu ser minskade utsläpp av koldioxid? Eller är det bara ett hack i en stigande kurva? Hur påverkar globala kriser beteenden och vår konsumtion?
IVA_200603b.jpg

Johan Kuylenstierna berättar om sina många videomöten och sitt flygstopp. Han jämför pandemin med finanskrisen 2009 och ser att svenskt näringsliv i dag arbetar hårt med att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Han lyfter fram EU som den kanske viktigaste kraften för Sverige för att driva klimatfrågor på hög politisk nivå. Johan Kuylenstierna berättar också om hur hans eget intresse för klimatfrågor väcktes tidigt. 

Lyssna här

Alla avsnitt av IVA-podden finns där poddar finns och på iva.se:

  1. Danica Kragic Jensfeldt, robotprofessor
  2. Bo Normark, elguru
  3. Staffan Truvé, AI-expert
  4. Martin Pei, styrelseordförande Hybrit
  5. Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetsexpert
  6. Gunnar Wetterberg, historiker och författare 
  7. Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät
  8. Gia Destouni, professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser
  9. Elin Larsson, hållbarhetsexpert
  10. Sophia Hober, professor i molekylär bioteknik

Kontaktinformation

Linda Olsson
Projektledare
Telefon 08-791 29 06