IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle medverkar på VA-dagen

Maja Neiman, projektledare för IVA-projektet Framtidens kunskapssamhälle medverkar i panelsamtal om ungas växande vetande på VA-dagen. VA-dagen arrangeras av den ideella organisationen Vetenskap & Allmänhet, med fokus på att främja dialog och öppenhet mellan allmänhet – särskilt unga – och forskare.
Webbinar_Generation_Ekvation_01.jpg

Lyssna gratis via zoom på VA-dagen 2021, onsdagen den 13 oktober kl. 13:00–15:30 om vår relation till kunskap och vetenskap genom livet och hur den påverkar våra val och vår världsbild.

Till VA-dagen!

På programpunkten Ungas växande vetande, medverkar (utöver Maja Neiman) även Martin Bergman, utredare VA, Fredrik Brounéus utredare VA, Anna Hedlund, generalsekreterare Unga forskare och Anna Danielsson, professor Stockholms universitet.

Utgångspunkten för IVAs medverkan i VA-dagen är rapporten Generation Ekvation, om ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige.

Framtidens kunskapssamhälle Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA
Ett projekt som utreder hur civilsamhället, näringslivet, offentlig verksamhet, akademi och politik kan uppmuntra barn och ungas sökande efter kunskap, bildning och lärande med lust och tanke. Vi tittar särskilt på lustfyllt lärande på fritiden och hur barn och unga kan stärka sin förmåga att värdera information och fatta vetenskapligt grundade beslut i sin vardag. Vi tar fram policyförslag och konkreta aktiviteter för att på lång sikt stärka Sverige som kunskapsnation.

Läs mer här!

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42