Världens roligaste jobb – IVA söker ny ekonomichef

– Framtiden är inte något som kommer, det är något vi skapar. Nu söker vi en ekonomichef som brinner för att jobba för ett konkurrenskraftigt och hållbart samhälle, säger Tuula Teeri, vd för IVA.
louis-maniquet-684906-unsplash.jpg

Som IVAs ekonomichef tillhör du ledningen och kommer att jobba både strategiskt och hands-on. Du har en varierad och utvecklande tjänst med ansvar för ekonomi, administration, HR och IT – i en liten men slagkraftig organisation som vill förbättra världen.

IVA samarbetar med Novare Executive Search. Ansökan till tjänsten skickas till Helena Anderlind helena.anderlind@novare.se

Befattningen - bred ekonomichef till IVA

Som ekonomichef leder och utvecklar du kansliets ekonomi-, IT- och administrativa funktioner och har ansvar för dess personal. Du ansvarar också för centrala HR-processer, löne- och utläggshantering.

Du rapporterar till IVAs vd, ingår i IVAs ledningsgrupp och är föredragande för IVAs presidium och andra beslutsorgan inom akademien.

Till tjänsten som ekonomichef söker IVA en person med gedigen erfarenhet av controllerarbete i en projektorganisation, goda redovisningskunskaper och ett brett intresse för processer och styrning.

Som ekonomichef ansvarar du för helheten i IVAs ekonomi och administration: budgetering, redovisning, avtalsskrivning, bokslut, kapitalförvaltning, personal- och kontorsadministration, inklusive IT-stöd och -miljö. Du har systemansvar för programvaror och rutiner för bokföring, fakturahantering, betalningar, dokumentation och beslutsstöd. Du följer löpande upp ekonomiskt utfall i alla delar av IVAs verksamhet, identifierar risker och vidtar åtgärder.

Huvudarbetsuppgifter:

 • utveckla ekonomifunktionen, dess processer, policys och rutiner
 • strategiskt utveckla finansieringsmodellen
 • allmän ekonomihantering inklusive redovisning, månadsbokslut, projektcontroller, betalningstrafik samt avtalshantering, inklusive hyresavtal
 • avstämning, balans- och resultaträkningar, värdering och riskbedömning
 • budget- och prognosarbete
 • löpande uppföljning av kapitalförvaltning, inklusive kontakter med uppdragsförvaltare, sekreterare i IVAs Placeringsråd
 • ledning och samordning av kontorsadministrationsfunktionen ”Service”
 • beslutsunderlag till ledningsgrupp, vd och presidium
 • ägare av ekonomi-, administrativa-, HR-applikationer och uppdrag
 • ansvar för löne- och utläggshantering (oursourcat)
 • ansvar för arbetsrättsliga och andra allmänjuridiska frågor, lag- och avtalsefterlevnad
 • organisering av medarbetarsamtal, lönesamtal och medarbetarundersökningar
 • GDPR-frågor och rutiner
 • ansvar för IVAs arkiv
 • personalansvar för 4-7 personer

Bakgrund och erfarenheter

 • relevant utbildning (ekonomlinje eller motsvarande)
 • flerårig erfarenhet av budgetering, projekt-controlling och bokslutsarbete i en ansvarsroll
 • gedigna redovisnings- och ekonomistyrningskunskaper
 • god förståelse för interna processer och intresse för automatisering och digitalisering
 • vana att arbetsleda medarbetare
 • kapitalförvaltningskunskaper
 • verksamhetsfokus

Personliga egenskaper

 • allmänt samhällsintresserad
 • en prestigelös ledare, lösningsinriktad och beslutsför
 • nyfiken på en roll i gränslandet mellan ekonomi- och administrativ chef
 • analytisk, noggrann och trygg i dig själv
 • en god kommunikatör med förmåga att stötta ett distribuerat budgetansvar

Kontaktinformation

Tuula Teeri
Vd
Telefon 08-791 29 71