IVA satsar på integration via pilotprojektet Jobbsprånget

Under våren 2016 driver IVA, tillsammans med Sveriges Ingenjörer och arbetsgivarorganisationen Pacta, en pilotsatsning vid namn Jobbsprånget. Jobbsprånget är en del av regeringens satsning för Snabbspår, och syftar till att ge nyanlända ingenjörer möjlighet till ingenjörsnära praktik och en väg in på arbetsmarknaden. 
jobbspranget-ny-1440px-1024x427.jpg

IVA driver sedan tidigare projektet Tekniksprånget där ungdomar som gått ut gymnasiets natur- eller tekniklinje får möjlighet att i fyra månader praktisera som ingenjör hos någon av över 200 arbetsgivare på 120 orter. Genom Tekniksprånget får arbetsgivare möjlighet att tillgodose en del av sitt framtida rekryteringsbehov och unga inspireras till ingenjörsyrket. Sedan start har Tekniksprånget förmedlat 2350 platser och över 9500 ungdomar har sökt.

Med Tekniksprånget som modell testas nu Jobbsprånget på ett tiotal orter där nyanlända ingenjörer får möjlighet till praktik hos flera stora och små arbetsgivare runt om i Sverige. Syftet med praktiken är att öppna upp den svenska arbetsmarknaden och ge dessa personer en första erfarenhet av svenskt arbetsliv. 

Jobbsprånget i media

IVA Aktuellt, februari 2016 

DN, februari 2016 

Ny Teknik, december 2015