IVA söker mentorer för drivna forskare

Vi söker dig som vill bidra till att en forskare får en personlig utveckling och insyn i näringslivet.
videhult-pierre-pernilla-75.jpg

 

Forskarna som vi söker mentorer till har ett forskningsresultat med potential att kunna kommersialisera detta. Du som mentor kommer att vara en katalysator i forskarens väg till att hitta sin roll i att kommersialisera forskningsresultatet. Din uppgift blir att vägleda, vara samtalspart och ha ett nätverk som fyller en funktion för forskaren.

Som team kommer ni att vara en del av IVAs projekt Mentor4Research. Vi följer en plan som sträcker sig över ett år där du och forskaren möts regelbundet, individuellt men också genom aktiviteter som projektet erbjuder. Mentor4Research genomförs av IVA för tionde året.

Att vara mentor är ett hedersuppdrag. Många av våra tidigare mentorer vittnar om att de haft stor utväxling av sitt engagemang.

Låter det intressant? Läs mer nedan om några av forskarna och deras projekt.
Eller kontakta Malin Mohr malin.mohr@iva.se för mer information.

På bilden: Pernilla Videhult-Pierre, Årets adept 2014. 

Mer om vad forskarna söker mentorer för

IVA söker generellt mentorer för programmet men behöver också göra några specifika matchningar för forskarens behov. Vi beskriver mer nedan.

Forskare 1

Här uttrycker forskaren att hen vill paketera sin affärsmodell och ha ett bollplank för att se över erbjudandet till nya marknader och befintliga kunder. Det finns redan en stark efterfrågan på marknaden och namntunga kunder finns med. Här möter du en välrenommerad forskare som söker mentor för att finslipa sin roll, få hjälp med att sätta mål och bollplank för strategisk affärsmässighet. Som mentor är det en fördel om du har erfarenhet inom public relations, affärsmodeller, strategisk kommunikation och bolagsbygge. Du bör som person kunna vägleda andra till att hålla fokus och sätta egna mål.

Forskare 2 

Forskaren har både forskningresultat och egen praktisk erfarenhet av användandet och utvecklingen av digitala läromedel. Hen söker mentor för att utvecklas utanför akademin och vill stärka sin konsultroll och affärsmässighet. Målet är att bli mer fokuserad och förverkliga affärsidén kommersiellt. Ett nätverk inom den aktuella branschen har forskaren redan.

Forskare 3

Forskaren har tagit fram ett läkemedel som ligger nära till att kommersialisera. Hen har tidigare erfarenhet av att lansera produkter (också ett läkemedel) genom eget bolag. Denna gång vill forskaren ha en större insikt och ett bollplank för frågeställningar om bolagsbygge, ägarengagemang med mera. Som mentor i detta case har du gärna ett nätverk som kopplar till läkemedelsverket, erfarenhet av kommersialisering samt är eller har varit i position som företagsledare.

Forskare 4

Forskaren har affärsidéer som kommer ur det egna forskningsresultatet och vill med den se en kommersialisering och en egen ny roll. Idén handlar om ökad förståelse för flerspråkighetens betydelse och påverkan för individer och familjer. Som mentor kan du gärna ha insikter om flerspråkighetens komplexitet och ett dynamiskt sätt på att forma affärsidéer. Forskaren behöver vända och vrida på sin egen roll i affären och skruva affärsidén. Tanken är att affärsidén ska kommersialiseras som utbildning och i nätverk.

Forskare 5

Forskaren har en unik idé om ett pedagogiskt hjälpmedel som individanpassar studiematerial med digitaliseringens teknik. Därigenom kan elevens inlärningsmöjligheter väsentligt öka, samtidigt som det underlättar för läraren. Forskaren är mycket öppen i sinnet för att prova nya karriärvägar och gärna med sin potentiella affärsidé. Hen har ingen tidigare erfarenhet av kommersialisering eller näringslivsverksamhet men visar stor nyfikenhet och driv. Att vara mentor för denna forskare kommer att ge mycket tillbaka. Inte minst språkligt då hen gärna utvecklar sin svenska. Talar annars engelska, tyska och franska flytande. Som mentor har du ett nätverk som kan koppla forskaren till förlagsbranschen med digitala läromedel. 

Forskare 6

Forskaren behöver en mentor som är mer utmanande än stödjande. Forskningsområdet handlar om biobaserade material och resultaten är möjliga att ta till storskalig produktion. Tillämpningarna och val av marknader är en av alla frågor ni kommer att  förhålla er till. Ni kommer att kommunicera på engelska. 

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50