IVA-stipendier till betydande framtida innovationer

Datorsimuleringar för att bota whiplash, rörelseplanering hos självkörande fordon och skydd för industriella uppfinningar. Det är några av de forskningsområden som lyfts när Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) idag delar ut stipendier från Hans Werthéns Fond till 22 unga forskare.
gruppbilder2018-1.jpg

- Vi vill bidra till Sveriges innovativa utveckling genom att erbjuda lovande unga forskare möjligheter till studier i en kvalificerad internationell miljö, säger Tuula Teeri, vd för IVA.
 
IVA delar årligen ut stipendier från Hans Werthéns Fond till studenter och forskare för vetenskapligt arbete och studier utomlands. I år tilldelas så många som 22 akademiker stipendier, jämfört med 16 föregående år. Totalt 2 265 miljoner kronor går till fördjupning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik utomlands.

- Vi ser att studenternas nya kontaktnät och studier utomlands bidrar stort till utveckling inom samhälle och näringsliv. Det är därför med glädje vi delar ut ännu fler stipendier detta år, säger Folke Hjalmers i Hans Werthén Fondens styrelse.

Stipendiernas syfte är att ge unga akademiker möjlighet att utvecklas utomlands och återvända med nya kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta i näringsliv eller universitetsvärlden i Sverige. Fonden instiftades 1990 för att hylla ingenjören Hans Werthén för hans livsgärning som tekniker och företagsledare, främst inom Ericsson och Electrolux. Fondens kapital bygger på dessa båda företags donationer till IVA, som utser stipendiaterna.

Antalet sökande i år var 49. Sedan fonden instiftades har 454 stipendier delats ut till ett värde av drygt 53,6 miljoner kronor.

Bland de 22 unga forskare som tilldelas Hans Werthén-stipendiet är Karin Lundengård (33 år), Linköpings Universitet, för sitt arbete med att utveckla datormodeller för att bota whiplash.

- Jag är jätteglad för stipendiet och kommer att använda det för att åka och hälsa på professor Peter Hunters forskargrupp i Nya Zeeland. Den gruppen är världsledande inom en typ av modeller som jag vill hålla på med, nämligen modeller av hela människokroppen, säger stipendiaten Karin Lundengård.

Hans Werthén stipendiater 2018

 • Ektarawong, Annop, 31 år. Thai.PhD. Univerity of Linköping
  2D materials through alloy design to bring novel applications in electronics.
 • Esmaily, Mohsen, 31 år. BSc.MSc. PhD. Chalmers University of Technology. 
  Improvement of materials corrosion  through understanding water transport in oxides.

 • Jorner, Kjell, 32 år. Kandidatexamen. Masterexamen. Fil. lic. Fil. Dr. Uppsala universitet
  Automatiserade kvantkemiska datorsimuleringar för att ta fram fotoredoxkatalysatorer för bl.a. tillverkning av läkemedel.

 • Lundengård, Karin, 33 år. BSc.MSc.PhD. Linköpings universitet
  Datorsimuleringar för att bota whiplash.

 • Mortazavi, Nooshin, 32 år. Iranian - Swedish. BSc. MSc. PhD. Chalmers University of Technology
  Harvesting electrical power from waste heat with new thermoelectrical materials.

 • Rosén, Tomas, 33 år. Civilingenjör.Tekn. lic. Tekn. dr.Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
  Strukturer av cellulosa-nanofibriller till nya högpresterande biobaserade material.

 • Torstensson, Anders, 31 år. Fil. Kand. MSc. Fil. Dr. Göteborgs Universitet
  Havsförsurningens påverkan på islevande mikroorganismer.

 • Wahlström, Johan, 29 år. Bachelor of Science. Master of Science. PhD.KTH Royal Institute of Technology
  Flexibla positioneringssystem för räddningspersonal i katastrofsituationer.
 • Jörgens, Daniel, 30 år. German. Bachelor of Science. Master of Science.KTH, Royal Institute of Technology
  A machine learning-based tractography method that leads to improved structural connectomes of the human brain. 

 • Lidström, Johan, 35 år. Civilekonomexamen.Handelshögskolan vid Umeå universitet
  Företagsinkubatorers, riskkapitalbolags och liknande organisationers roller i småföretags alliansstrategier.

 • Lötstedt, Britta, 30 år. Civilingenjör. KTH.
  Bakteriernas påverkan på individers hälsa för  att kunna anpassa framtida behandlingsmetoder.

 • Norén, Vicke, 31 år. Ekonomie kand. Civilingenjör. Lunds universitet
  Nya insikter om svenska individers sparande.
 • Nyberg, Nils, 27 år. Master of Science. Fil kand. Lunds Universitet
  Neurala mekanismer som ger  råttor möjlighet till  adaptiv navigering, optimala artificiella navigationssystem.

 • Svensson, Lars, 29 år. Civilingenjör. Uppsala Universitet
  Safe stop in highly automated vehicles. 

 • Holmgren, Jolin, 25 år. Bachelor of Business and Economics. Handelshögskolan i Stockholm
  Innovativa juridiska lösningar inom fintech-sektorn

 • Lei, Patrik Shangyun, 30 år. Master of Engineering. 5 år industrierfarenhet.
  Kommersialisera och applicera de senaste styrningsmetoderna inom Industry 4.0 inom den svenska verkstadsindustrin.

 • Mozart, tidigare Strömsten, David, 29 år. Civilingenjör Uppsala Universitet
  Fördjupning inom finansiering samt  ett certifikat i digital transformation. 

 • Andersson, Magnus, 33 år.  Jur. kand. Ekon. kand.. Lunds universitet
  Hur skyddet för industriella innovationer kan säkras och upprätthållas.

 • Ashton, Emily, 30 år, Juristexamen. Kort tid på advokatbyrå och tingstjänstgöring. 
  Internationell investeringsrätt och internationella inesteringstvister med syfte att bidra till ökad säkerhet vid investeringar. 

 • Otter, Patricia, 30 år. Juristexamen. 5 år på juristbyrå.
  Immaterialrätt, IT-rätt och integritetsrätt, med fokus på regleringen kring framtidens smarta produkter.

 • Rättzén, Mattias, 27 år. Juristexamen. 3 år på  advokatbyrå.
  Nya och effektivare tvistlösningsmetoder inom immaterialrätten i Sverige. 
 • Saurén, Maria, 31 år. Jur.kand. Förvaltningsrätten Stockholm / Migrationsdomstolen.
  Utomrättsliga aktörers påverkan på rätsutvecklingen tillämpad på Sverige.  

 • Thilén, Erik, 32 år. Juristexamen. 5 år på advokatfirma.
  Främja rättsäkra och rättvisa institutioner samt därigenom näringslivets utveckling i Sverige.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42