IVA utvecklar lärarutbildning i energi

IVA och KVAs samarbetsprojekt Aspekter på Energi är upphovsmakare till boken Energi – möjligheter och dilemman. Nu distribueras 15 000 exemplar av boken till skolorna inför den nya terminen. Därmed har boken trycks i 65 000 exemplar sedan starten 2007. Distributionen sker via Utbudet.
energi-boken-press.png

Under 2014 har projektet i samarbete med Svenska Science Centers och KTH vidareutvecklat den ”Fortbildningsdag i energi” som tidigare genomförts i hela landet. Utbildningen vänder sig framför allt till lärare på gymnasiet och högre årskurser. Under november och december anordnas dagen på Science Centers i Jönköping, Malmö, Göteborg och Luleå.

– Vi är mycket glada att kunna presentera en uppdaterad version av dessa fortbildningsdagar, säger Elin Vinger Elliot, projektledare på IVA. Vi har uppdaterat både innehåll och form. Under nästa år hoppas vi på att vässa dagen ytterligare och anordna ytterligare tio dagar. 

Projektet har också under 2015 samarbetat med bl a Fortum, Karlstad kommun och ÅF och deltagit i fortbildningsdagar i Värmland. Karlstad Kommun driver initiativet som syftar till att säkra tillväxten av nästa generations ingenjörer, tekniker och specialister. Projektet är riktat till lärare inom Värmlands kommunala grundskolor och gymnasier.

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28