IVA vänder blicken mot industrialisering för tillväxt och konkurrenskraft

Vad behövs för att vi ska bli bättre på att industrialisera i Sverige? Det var frågan som diskuteras på en workshop i IVAs regi. Med och diskuterade var näringslivet, akademi, aktörer inom innovationsstödsystem samt intresseorganisationer.

Workshopen var startskottet för förprojektet Industrialisering för tillväxt och konkurrenskraft. Syftet var att undersöka om det finns anledning att i ett IVA-projekt titta närmare på hur det svenska innovationssystemet bättre kan länka samman FoU, industrialisering och produktion.

Arbetet har initierats av IVAs avdelning för Maskinteknik. Workshopen resulterade i ett 20-tal konkreta idéer på vad som bör göras i Sverige för att främja industrialisering, samt ett antal rekommendationer om hur idéerna realiseras. Under våren arbetar IVA vidare med frågan och att projektifiera arbetet.

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28