Forskningsprojekt med bäring på hållbarhet

Under premiären av R2B Summit 2019 lanserades IVAs första 100-lista med forskningsprojekt som uppvisat potential att inom överskådlig tid nyttiggöras. Forskning med bäring inom temat digitalisering sattes i strålkastarljuset. Nu utlyser IVA och Research2Business temaområdet för IVAs kommande 100-lista för 2020.

De senaste decenniernas teknikutveckling har accelererat utan historiskt motstycke. Ekonomisk tillväxt har följt i spåren och lett till ökad levnadsstandard för många människor. Baksidan av tillväxten är miljöproblem och klimatförändringar som följt av utvecklingen.  

Kunskap, innovationsförmåga och högteknologisk industri kan bidra till en mer hållbar tillväxt. Innovativa företag idag förbättrar läget genom att energislukande eller miljöfarlig teknologi fasas ut och ersätts med resurssnålare och smartare produkter och tjänster. Den utvecklingen behövs på snart sett alla områden i samhället.   

Därför är den forskning som bedrivs på högskolor och universitet viktig för samhällsutvecklingen. Forskningen behövs som hävstångseffekt som på allvar kan sätta fart på transformationen till ett mer hållbart samhälle. Företagens utmaningar och marknadskrafter bidrar med att skynda på kunskapsöverföringen. Samspelet mellan akademisk forskning och företagens utveckling kan växla upp innovationstakten för att möta framtidens komplexa problem och möjligheter. Vi behöver mer hållbara sätt att bo, äta, klä och transportera oss på.  

Därför utlyses nomineringen av forskningsprojekt till IVAs 100-lista inom tekniska och ekonomiska vetenskaper som löser miljöproblem. De ska kunna ersätta dåliga lösningar med produkter och tjänster med bättre hållbarhet – samtidigt som de har en potential att stärka företagens konkurrenskraft.  

Inom vilka forskningsområden/tillämpningar ska den forskning vara som nomineras? 

Till IVAs kommande 100-lista efterlyses forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan skapa ett värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling och vara tillämpbar inom: 

 • Smart industri 
 • Resurs- och energieffektivitet 
 • Samhälle och välfärd 
 • Infrastruktur 
 • Smarta produkter och tjänster 
 • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi 

 Tillämpningen vi söker ska vara inom något eller några konkreta områden, såsom: 

 • Livsmedel 
 • Life science  
 • Textil och plast  
 • Kapitalvaror i konsumentled 
 • Mobilitet, gods- och persontransporter 
 • Råvaror och material  
 • Byggande och boende 
 • Finanser 
 • Ledarskap och organisering  
 • Värderingsmodeller, riskvärdering, försäkring 
 • Juridik, inklusive nya typer av avtal, strategisk användning av juridik som verktyg vid innovation, behov av moderniserade regelverk

Mer information om projektet Research2Business.

Kontaktinformation

Malin Mohr
Projektledare
Telefon 073 - 635 93 50