IVAs 100-lista lyfter forskning inom hållbarhet

Nu släpper Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sin 2:a årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten. I år är hållbarhet i fokus. Listan synliggör svenska forskningsprojekt inom tekniska och ekonomiska vetenskaper.
mika-baumeister-bnuFRiQDYIM-unsplash.jpg

- Med IVAs 100-lista vill vi sätta ljuset på behovet av att forskare och företag hittar varandra och samverkar kring de samhällsutmaningar vi står inför. Genom att bygga broar mellan akademi och näringsliv ger vi forskning med potential att förändra världen, större möjlighet att omsättas till faktisk nytta och ökad svensk konkurrenskraft, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

De 94 forskningsprojekt som lyfts på IVAs 100-lista 2020 spänner över hela hållbarhetsfältet. De är utvalda för att skapa värde för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Forskningen är tillämpbar inom något av områdena:

  • Smart industri
  • Resurs- och energieffektivitet
  • Samhälle och välfärd
  • Infrastruktur
  • Smarta produkter och tjänster
  • Affärsmodeller och cirkulär ekonomi

IVAs 100-lista 2020 är nummer två i ordningen. IVAs första 100-lista lanserades i mars 2019, i samband med IVAs 100-årsjubileum, och samlade forskningsprojekt inom digitalisering. Till årets lista har antalet nominerade och utvalda projekt ökat väsentligt, och representationen från Sveriges lärosäten har breddats.

 – Forskarnas intresse för att vara med på årets 100-lista har varit stort, vilket är en bekräftelse på att det vi gör är efterfrågat och har betydelse, säger Malin Mohr, projektledare IVA.

100-listan är en del av IVA-projektet Research2Business, R2B, som syftar till att Sverige ska vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. 

Till IVAs 100-lista!

 Läs mer om IVAs projekt Research2Business här.

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73