IVAs akademikollegium

Akademikollegiet överlägger om frågor före beslut i presidiet och utformar rekommendationer som berör samtliga avdelningar. Kollegiet samordnar, prioriterar och rekommenderar också i frågor kring utformning av akademiens programverksamhet.
IVA Akademikollegiet 2018.jpg

Akademikollegiet består av akademiens preses, ordförande eller vice ordförande i akademiens avdelningar, ordförande i regionala sektioner samt verkställande direktören och akademisekreteraren. Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets sammanträden. 

Akademikollegiet

Styrelseordförande Carl-Henric Svanberg, Preses 2018–2020

Professor Tuula Teeri, Verkställande direktör 2017–2023

Ph. D., docent Johan Weigelt, Akademisekreterare

Eva Hamilton, Ordförande Näringslivsrådet 2016–2019

Senior Advisor Peter Holmstedt, Ordförande, IFG, 2014–2019

Professor Per Eriksson,  Ordförande IVA Syd 2018–2020

Prorektor Erik Höglund, Ordförande IVA Nord 2018–2020

Vd Marianne Dicander Alexandersson, Ordförande IVA Väst 2016–2019

 

Avdelning I – Maskinteknik

Professor Monica Bellgran                                             Ordförande 2016–2019

Projektdirektör Catharina Modahl Nilsson                     Vice ordförande 2016–2019

Professor Rikard Söderberg                                            Vice ordförande 2017–2019

 

Avdelning II – Elektroteknik

Vice President Birgitta Resvik                                         Ordförande 2017–2019

Program manager Alf Isaksson                                       Vice ordförande 2017–2019

Forskningsdirektör Karl Bergman                                   Vice ordförande 2017–2019

 

Avdelning III – Samhällsbyggnad

Professor Jonas Eliasson                                                Ordförande 2019-2021

Professor Kristina L. Nilsson                                         Vice ordförande 2019–2021

Professor Johan Woxenius                                             Vice ordförande 2017–2019

 

Avdelning IV – Kemiteknik

Professor Martin Malmsten                                            Ordförande 2018–2020

Henrik Thunman                                                            Vice ordförande 2018–2020

 

Avdelning V – Bergs- och materialteknik

Teknisk direktör Gert Nilson                                         Ordförande 2018–2020

Professor, vd, Lars Hultman                                          Vice ordförande 2018–2020

Tekn dr Ingegerd Annergren                                          Vice ordförande 2017–2019

 

Avdelning VI – Företagande och ledarskap

Fredrik Lagergren                                                           Ordförande 2019-2021

Professor Sofia Börjesson                                               Vice ordförande 2016–2019

Marcus Lindahl                                                               Vice ordförande 2019-2021

 

Avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden

Professor Sophia Hober                                                  Ordförande 2017–2019

Verkställande direktör Ann Louise Johansson                Vice ordförande 2017–2019

Professor Fredrik Höök                                                  Vice ordförande 2019-2021

 

 

Avdelning VIII – Skogsnäringens teknik

Styrelseordförande Lena Ek                                            Ordförande 2018–2020

Verkställande direktör Birgitta Sundblad                        Vice ordförande 2017–2019

Civilingenjör Jon Haag                                                   Vice ordförande 2018–2029

 

Avdelning IX – Ekonomi

Styrelseordförande Anders Lindberg                              Ordförande 2019–2021

Ekonomie doktor Cecilia Hermansson                            Vice ordförande 2018–2020

Professor John Hassler                                                    Vice ordförander 2019-2021

 

Avdelning X – Bioteknik

Professor Stefan Ståhl                                                     Ordförande 2017–2019

Professor Lena Gustafsson                                             Vice ordförande 2017–2019

Vakant                                                                             Vice ordförande 2018–2020

 

Avdelning XI – Utbildning och forskning

Samhällspolitisk direktör Peter Larsson                         Ordförande 2018–2020

Generaldirektör Susanne Ås Sivborg                             Vice ordförande 2018–2020

Verkställande direktör Hans Hentzell                             Vice ordförande 2019-2021

 

Avdelning XII - Informationsteknik

Forskningsdirektör Staffan Truvé                                   Ordförande 2017–2019

Jane Walerud                                                                   Vice ordförande 2017–2019

Civilingenjör Ulf Wahlberg                                           Vice ordförande 2019–2021