IVAs akademikollegium 2014

Akademikollegiet överlägger om frågor före beslut i presidiet och utformar rekommendationer som berör samtliga avdelningar. Kollegiet samordnar, prioriterar och rekommenderar också i frågor kring utformning av akademiens programverksamhet.

Akademikollegiet består av akademiens preses, ordförande eller vice ordförande i akademiens avdelningar, ordförande i regionala sektioner samt verkställande direktören och akademisekreteraren. Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets sammanträden.

Akademikollegiet 2014

Styrelseordförande Leif Johansson, preses 2012-2014
Professor Björn O. Nilsson, verkställande direktör 2008-2014
Docent Johan Weigelt, akademisekreterare

Vd Erik Lautmann, ordförande Näringslivsrådet 2013-2015
Senior Advisor Peter Holmstedt, ordförande Industriforskargruppen, IFG, 2014-2016

Professor Jan-Eric Ståhl, ordförande IVA Syd, 2014
Docent Rolf Andersson, ordförande IVA Väst, 2013-2015
Verkställande direktör Göran Carlsson, ordförande IVA Nord, 2012-2014

Avdelning I – Maskinteknik

Chief Technology Officer Ulf Södergren, ordförande 2012-2014
Verkställande direktör Per Grunewald, vice ordförande 5/5-31/12 2014
Civilingenjör Inken Faber, vice ordförande 2012-2014

Avdelning II – Elektroteknik

Tekn dr Karl Bergman, ordförande 2014-2016
Professor Lars Nielsen, vice ordförande 2014-2016
Vice President, Birgitta Resvik, vice ordförande 2014-2016

Avdelning III – Samhällsbyggnad

Civilekonom Åsa Söderström Jerring, ordförande 2013-2015
Docent Anna Kadefors, vice ordförande 2013-2015
Professor Peter Collin, vice ordförande 2014-2016

Avdelning IV – Kemiteknik

Tekn dr Hans-Jürgen Federsel, ordförande 2014-2016
Professor Martin Malmsten, vice ordförande 2012-2014
Fil dr Heije Westberg, vice ordförande 2013-2015

Avdelning V – Bergs- och materialteknik

VD Göran Carlsson, ordförande 2012-2014
Professor Karin Larsson, vice ordförande 2012-2014
Verkställande direktör Per Storm, vice ordförande 2014-2016

Avdelning VI – Företagande och ledarskap

Professor Eric Giertz, ordförande 2013-2015
Särskild utredare Marie Hafström, vice ordförande 2013-2015
Senior advisor Sven Löfquist, vice ordförande 2013-2015

Avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden

Professor Jan-Eric Sundgren, ordförande 2014-2016
Professor Sven Lidin, vice ordförande 2013-2015
Generaldirektör Judith Melin, vice ordförande 2013-2015

Avdelning VIII – Skogsnäringens teknik

Direktör Stina Blombäck, ordförande 2012-2014
Direktör Elisabet Salander Björklund, vice ordförande 2012-2014
Professor Paul Gatenholm, vice ordförande 2014-2016

Avdelning IX – Ekonomi

Verkställande direktör Michael G:son Löw, ordförande 2013-2015
Direktör Kerstin Hessius, vice ordförande 2012-2014
Direktör Tomas Nicolin, vice ordförande 2012-2014

Avdelning X – Bioteknik

Civilingenjör Inger Andersson, ordförande 2014-2016
Verkställande direktör Anders Ekblom, vice ordförande 2013-2015
NN, vice ordförande 2014-2016

Avdelning XI – Utbildning och forskning

Utredningschef Ola Asplund, ordförande 2012-2014
Koncernchef Maria Khorsand, vice ordförande 2012-2014
Professor Mats Benner, vice ordförande 2012-2014

Avdelning XII - Informationsteknik

Ordförande Ylva Hambraeus Björling, ordförande 2014-2016
Ekon dr Urban Karlström, vice ordförande 2012-2014
Professor Anders Lansner, vice ordförande 2014-2016