IVAs akademikollegium 2017

Söndag 1 januari 2017

Akademikollegiet överlägger om frågor före beslut i presidiet och utformar rekommendationer som berör samtliga avdelningar. Kollegiet samordnar, prioriterar och rekommenderar också i frågor kring utformning av akademiens programverksamhet.

Akademikollegiet består av akademiens preses, ordförande eller vice ordförande i akademiens avdelningar, ordförande i regionala sektioner samt verkställande direktören och akademisekreteraren. Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets sammanträden. 

Akademikollegiet 2017

 

Styrelseordförande Leif Johansson            Preses 2015-2017

Professor Björn O. Nilsson                       Verkställande direktör 2008- tom augusti 2017

Ph. D., docent Johan Weigelt                    Akademisekreterare

Eva Hamilton                                           Ordförande Näringslivsrådet 2016-2018

Senior Advisor Peter Holmstedt               Ordförande Industriforskargruppen, IFG, 2014-2017

Professor Karl-Erik Årzén                        Ordförande IVA Syd 2015-2017

Verkställande direktör Göran Carlsson     Ordförande IVA Nord 2015-2017

Vd Marianne Dicander Alexandersson      Ordförande IVA Väst 2016-2018

 

Avdelning I – Maskinteknik

Professor Monica Bellgran                                             Ordförande 2016-2018

Projektdirektör Catharina Modahl Nilsson                     Vice ordförande 2016-2018

Professor Rikard Söderberg                                            Vice ordförande 2017-2019

 

Avdelning II – Elektroteknik

Vice President Birgitta Resvik                                         Ordförande 2017-2019

Program manager Alf Isaksson                                       Vice ordförande 2017-2019

Forskningsdirektör Karl Bergman                                   Vice ordförande 2017-2019

 

Avdelning III – Samhällsbyggnad

Verkställande direktör Ulrika Francke                            Ordförande 2016-2018

Chef Anna Sander                                                          Vice ordförande 2016-2018

Professor Johan Woxenius                                             Vice ordförande 2017-2019

 

Avdelning IV – Kemiteknik

Tekn. dr., docent Hans-Jürgen Federsel                          Ordförande 2014-2017

Professor Lennart Bergström                                          Vice ordförande 2015-2017

Tekn dr Michael Persson                                                Vice ordförande 2016-2018

 

Avdelning V – Bergs- och materialteknik

Professor Karin Larsson                                                 Ordförande 2015-2017

Teknisk direktör Gert Nilson                                          Vice ordförande 2015-2017

Tekn dr Ingegerd Annergren                                          Vice ordförande 2017-2019

 

Avdelning VI – Företagande och ledarskap

F.d. generaldirektör Marie Hafström                               Ordförande 2016-2018

Professor Sofia Börjesson                                               Vice ordförande 2016-2018

Verkställande direktör Lars Stugemo                              Vice ordförande 2016-2018

 

Avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden

Professor Sophia Hober                                                  Ordförande 2017-2019

Professor Hjalmar Brismar                                             Vice ordförande 2015-2017

Vakant                                                                             Vice ordförande 2017-2019

 

Avdelning VIII – Skogsnäringens teknik

Direktör Elisabet Salander Björklund                             Ordförande 2015-2017

Tekn dr h.c. Ola Hildingsson                                          Vice ordförande 2015-2017

Vakant

Avdelning IX – Ekonomi

Verkställande direktör Mia Horn af Rantzien                 Ordförande 2016-2018                            

Styrelseordförande Anders Lindberg                              Vice ordförande 2015-2017

Civilekonom Staffan Bohman                                         Vice ordförande 2015-2017                     

 

Avdelning X – Bioteknik

Professor Stefan Ståhl                                                    Ordförande 2017-2019

Professor Lena Gustafsson                                             Vice ordförande 2017-2019

Med. Dr. Björn Odlander                                               Vice ordförande 2014-2017

 

Avdelning XI – Utbildning och forskning

Professor Christina Ullenius                                           Ordförande 2015-2017

Samhällspolitisk direktör Peter Larsson                          Vice ordförande 2015-2017

Direktör Jan Nygren                                                       Vice ordförande 2016-2018

 

Avdelning XII - Informationsteknik

Forskningsdirektör Staffan Truvé                                   Ordförande 2017-2019

Jane Walerud                                                                  Vice ordförande 2017-2019

Professor Anders Ynnerman                                          Vice ordförande 2017-2018