IVAs akademikollegium 2018

Akademikollegiet överlägger om frågor före beslut i presidiet och utformar rekommendationer som berör samtliga avdelningar. Kollegiet samordnar, prioriterar och rekommenderar också i frågor kring utformning av akademiens programverksamhet.
IVA Akademikollegiet 2018.jpg

Akademikollegiet består av akademiens preses, ordförande eller vice ordförande i akademiens avdelningar, ordförande i regionala sektioner samt verkställande direktören och akademisekreteraren. Presidiets övriga ledamöter har rätt att närvara vid akademikollegiets sammanträden. 

Akademikollegiet 2018

Styrelseordförande Carl-Henric Svanberg, Preses 2018–2020

Professor Tuula Teeri, Verkställande direktör 2017–2023

Ph. D., docent Johan Weigelt, Akademisekreterare

Eva Hamilton, Ordförande Näringslivsrådet 2016–2018

Senior Advisor Peter Holmstedt, Ordförande, IFG, 2014–2018

Professor Per Eriksson,  Ordförande IVA Syd 2018–2020

Prorektor Erik Höglund, Ordförande IVA Nord 2018–2020

Vd Marianne Dicander Alexandersson, Ordförande IVA Väst 2016–2018

 

Avdelning I – Maskinteknik

Professor Monica Bellgran                                             Ordförande 2016–2018

Projektdirektör Catharina Modahl Nilsson                     Vice ordförande 2016–2018

Professor Rikard Söderberg                                            Vice ordförande 2017–2019

 

Avdelning II – Elektroteknik

Vice President Birgitta Resvik                                         Ordförande 2017–2019

Program manager Alf Isaksson                                       Vice ordförande 2017–2019

Forskningsdirektör Karl Bergman                                   Vice ordförande 2017–2019

 

Avdelning III – Samhällsbyggnad

Verkställande direktör Ulrika Francke                           Ordförande 2016–2018

Chef Anna Sander                                                          Vice ordförande 2016–2018

Professor Johan Woxenius                                             Vice ordförande 2017–2019

 

Avdelning IV – Kemiteknik

Professor Martin Malmsten                                            Ordförande 2018–2020

Henrik Thunman                                                            Vice ordförande 2018–2020

Tekn dr Michael Persson                                                Vice ordförande 2016–2018

 

Avdelning V – Bergs- och materialteknik

Teknisk direktör Gert Nilson                                         Ordförande 2018–2020

Professor, vd, Lars Hultman                                          Vice ordförande 2018–2020

Tekn dr Ingegerd Annergren                                          Vice ordförande 2017–2019

 

Avdelning VI – Företagande och ledarskap

F.d. generaldirektör Marie Hafström                               Ordförande 2016–2018

Professor Sofia Börjesson                                               Vice ordförande 2016–2018

Verkställande direktör Lars Stugemo                              Vice ordförande 2016–2018

 

Avdelning VII – Teknikens grunder och gränsområden

Professor Sophia Hober                                                  Ordförande 2017–2019

Verkställande direktör Ann Louise Johansson                Vice ordförande 2017–2019

Professor Hjalmar Brismar                                             Vice ordförande 2015–2018

 

 

Avdelning VIII – Skogsnäringens teknik

Styrelseordförande Lena Ek                                            Ordförande 2018–2020

Verkställande direktör Birgitta Sundblad                        Vice ordförande 2017–2019

Vakant                                                                             Vice ordförande 2018–2020

 

Avdelning IX – Ekonomi

Verkställande direktör Mia Horn af Rantzien                 Ordförande 2016–2018           

Styrelseordförande Anders Lindberg                              Vice ordförande 2015–2018

Ekonomie doktor Cecilia Hermansson                            Vice ordförande 2018–2020

 

Avdelning X – Bioteknik

Professor Stefan Ståhl                                                     Ordförande 2017–2019

Professor Lena Gustafsson                                             Vice ordförande 2017–2019

Vakant                                                                             Vice ordförande 2018–2020

 

Avdelning XI – Utbildning och forskning

Samhällspolitisk direktör Peter Larsson                         Ordförande 2018–2020

Generaldirektör Susanne Ås Sivborg                             Vice ordförande 2018–2020

Direktör Jan Nygren                                                       Vice ordförande 2016–2018

 

Avdelning XII - Informationsteknik

Forskningsdirektör Staffan Truvé                                   Ordförande 2017–2019

Jane Walerud                                                                   Vice ordförande 2017–2019

Professor Anders Ynnerman                                           Vice ordförande 2017–2018