IVAs Code of Conduct

Syftet med IVAs uppförandekod (”Code of Conduct”) är att beskriva det IVA står för och hur vi bedriver vår verksamhet.
iva-code-of-conduct-webbild-1200px.jpg

IVAs uppförandekod sammanfattar principerna för rättvis behandling och integritet som styr vår verksamhet.  Den anger riktlinjer för beteenden som vi förväntar oss från varandra när vi företräder IVA och agerar i IVAs namn. 

Kontaktinformation

Tuula Teeri
Vd
Telefon 08-791 29 71