IVAs energiexpert talade elnät i Bryssel

Tillsammans med den tyska ingenjörsvetenskapsakademien acatech arrangerade IVA ett välbesökt seminarium om energipolitik på svenska EU-representationen i Bryssel.
Bryssel - karin.jpg

Huvudtalare var Klaus-Dieter Borchardt, Deputy Head of Cabinet vid EU-kommissionen, som beskrev det politiska läget inför omröstning i EU-parlamentet om kommissionens förslag till övergripande energipolitik - Clean Energy for all Europeans (populärt kallat”vinterpaketet”).För att utveckla marknaden vidare måste förnybara kraftslagen – sol och vind – integreras bättre i marknaden. Fortfarande har flera länder inom EU reglerade elpriser till slutkonsument, medan Sverige haft fri prissättning sedan 1996.

Karin Byman, energiexpert på IVA, presenterade slutsatserna från projekt Vägval el om utmaningarna för att bibehålla leveranssäkerheten i det svenska elsystemet. Acatech beskrev motsvarande utmaningarna i det tyska elsystemet. Tyskland och Sverige har många likheter när det gäller ambitionerna i omställningen av elsystemet. Men länderna har olika utmaningar. Den tyska elproduktionen är till 55 procent baserad på fossila bränslen, medan den svenska i princip är fossilfri.

I en efterföljande paneldebatt deltog även IVA-ledamoten Birgitta Resvik, till vardags på Fortum. Hon beskrev utvecklingsprojekt och nya affärsmodeller kraftbolaget driver för att öka flexibilitet på energimarknaden. Hon lyfte också systemperspektivet och påminde om fjärrvärmens möjligheter.

Kontaktinformation

Karin Byman
Enhetschef
Telefon 070-574 70 72