Forskning lyfts: Här är IVAs första 100-lista!

Med start i år, publicerar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) årligen en 100-lista för att lyfta fram forskning från Sveriges lärosäten. Forskning med potential för näringslivet. I år är temat digitalisering.
rawpixel-674079-unsplash.jpg

- Forskning driver samhället framåt. IVA vill underlätta för forskare och företag att samverka, säger Tuula Teeri, vd IVA. 

100-listan lanseras passande nog detta år 2019 då IVA också fyller 100 år.

Forskarna från 100-listan presenterar sin forskning för ett 100-tal företag på den nya mötesplatsen R2B Summit som hålls på IVA i Stockholm den 20 mars. På plats bland talarna finns bland andra AI-entreprenören Anita Schjöll Brede, informationsteknologiprofessorn Amy Loutfi samt näringsministern Ibrahim Baylan.

Här är IVAs 100-lista!

Bakom 100-listan står Research2Business (R2B), en tioårig satsning som görs för att främja samverkan mellan forskare, näringsliv och samhälle. IVA vill stärka Sveriges konkurrenskraft i ett internationellt och hållbart perspektiv. Projektet drivs i samarbete med Vinnova, PRV, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv, KK-stiftelsen och Sveriges högskolor och universitet. 

Läs mer om IVAs projekt Research2Business