IVAs FoU-barometer 2020: Försämrat FoU-klimat i coronatider

Färre FoU-chefer ger det svenska klimatet kring forskning och utveckling högsta betyg. Andelen som anser att det är ”bra eller ”mycket bra” har minskat med drygt tio procentenheter jämfört med 2019. Det visar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) nya FoU-barometer 2020. Kompetens inom viktiga framtidsområden är fortsatt en bristvara.
FOU-Barometer .jpg

Årets FoU-barometer från IVA är den andra i ordningen som tar tempen på FoU-klimatet och lyfter fram det näringslivet anser viktigt för sina investeringsbeslut.

- Kompetens är den viktigaste faktorn för FoU-lokalisering, säger Hampus Lindh, projektledare IVA.

Med anledning av covid-19 genomförde IVA i början av september även en separat snabbenkät om hur pandemin påverkar företagens FoU och möjligheterna att bedriva forskning och utveckling i Sverige, samt om företagen anser att riktade åtgärder nu behövs för att stärka svensk FoU.

IVAs FoU-barometer 2020 i korta drag

  • Oroande lägre andel företag är positiva till förutsättningarna för att investera i FoU i Sverige. Förra året svarade 83 procent att det svenska FoU-klimatet är ”bra” eller ”mycket bra”. I år är andelen 69 procent.

  • Oroande är kompetenstillgången. Att det är ”svårt” eller ”mycket svårt” att rekrytera FoU-personal i Sverige har ökat till 44 procent jämfört med 40 procent i förra årets FoU-barometer.

  • Pandemin upplevs påverka företagens FoU och möjligheterna att bedriva FoU i Sverige, både positivt och negativt. Det ”innovativa snacket” uppges ha minskat när man inte längre möts vid kaffet, kortidspermitteringarna upplevs försvåra för innovationskraften medan effektivare arbetsmetoder och distansarbetet har fått en skjuts.

Totalt har IVA samlat 100 svar varav 23 från SME:er (små, medelstora företag) med upp till 250 anställda. Företagen som svarat har tillsammans cirka 48 000 FoU-anställda i Sverige, vilket motsvarar drygt 60 procent av alla FoU-anställda i företagssektorn enligt de senaste siffrorna från SCB.

Till rapporten!