IVAs Guldmedalj - En av sju som ser till att internet fungerar

Fil. kand Anne-Marie Eklund Löwinder får IVAs Guldmedalj för sina betydande insatser för säkerheten av den svenska och globala digitala infrastrukturen. Som en av landets främsta IT-säkerhetsexperter har hon i hög grad bidragit till Sveriges framträdande roll i säkrandet
anne-marie-lowinder-ratt.jpg

Anne-Marie Eklund Löwinder är it-säkerhetsexperten som just nu ger oss en lektion i hur internet fungerar medan vi äter frukost. På baksidan av Arlas mjölkpaket tittar hon fram för att förklara vad DNS är.

– För mig är det en av hörnstenarna för nätet. Men de flesta vet inte att det existerar eller hur sårbart det faktiskt är, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

Det är tack vare DNS vi inte behöver komma ihåg att IVA:s webbplats finns på adressen 193.108.6.237 utan istället kan knappa in www.iva.se i webbläsarens adressfält. DNS, domain name system, går att jämföra med en telefonkatalog.

– Problemet är att det inte går att lita på att svaret du får är rätt. Om en angripare manipulerar svaret din dator får på en DNS-fråga kan det till exempel bli möjligt att avlyssna e-post eller få din dator att ansluta till fel server, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

Av den anledningen gör hon regelbundna resor till Culpeper utanför Washington i USA. Som en av sju crypto officers är hon ofta med under de så kallade nyckelceremonier som genomförs var sjätte månad. Då skapas nya digitala signaturer som ska garantera att svaren från DNS faktiskt går att lita på.

Att det blev ett yrkesliv vikt åt internets säkerhet är lite av en slump. Som 16-åring var hon trött på skolan, och började som maskinskriverska på Stockholms tingsrätt. Efter fem år bytte hon arbetsgivare och började på Universitets- och högskoleämbetet. Några kollegor tyckte att hon borde skaffa sig en högre utbildning, ett råd som Anne-Marie Eklund Löwinder tog till sig. Efter att ha läst in gymnasiematten på komvux började hon fundera på vad som skulle bli nästa steg.

– Jag kollade vad mina betyg skulle räcka till och upptäckte möjligheten att antas som 25-5:a. För dem som var över 25 och hunnit jobba i mer än fem år fanns det en särskilt antagningskvot där jag hörde hemma. Juristlinjen var ett alternativ, men det hade jag absolut ingen lust med. Företagsekonomi, det var för mycket siffror. Jag var på väg att söka till statsvetenskap, men så var det någon som sa att systemvetenskap borde passa mig.

På den tiden var systemvetenskap på universitetet en ny linje, och Anne-Marie Eklund Löwinder konstaterar så här i efterhand att hon egentligen inte hade en aning om vad det var hon sökte in på. Men redan 1981 skickade hon sitt första mejl, som nybliven student på Institutionen för ADB vid Stockholms universitet. Valet att fortsätta sina studier där kom att lägga grunden för hela hennes karriär.

Säkerhetskurserna i utbildningen fick upp hennes ögon för hur intressant och viktigt säkerhetsarbetet är. Efter att ha haft bland andra Statskontoret och IT-kommissionen som arbetsgivare fick hon ett erbjudande om att bli projektledare på vad som på den tiden hette Stiftelsen för Internetinfrastruktur, för att senare ta klivet in i sin nuvarande roll som säkerhetschef på Internetstiftelsen.

– På ett sätt handlar säkerhetsarbete om samma saker då som nu. Man behöver se till att data och system innehåller rätt information, att bara behöriga kommer åt dem, att det går att se vem som gör ändringar och att de är tillgängliga. Men tidigare var det färre system, färre anslutningar och färre användare. I dag är allt mycket mer komplext, säger Anne-Marie Eklund Löwinder.

I media kan man ofta läsa om arbetsgivares mer eller mindre desperata jakt på programmerare. Den kompetensbristen är enligt Anne-Marie Eklund Löwinder en västanfläkt jämfört med bristen på säkerhetskompetens. Hon syns därför ofta som föreläsare i externa sammanhang. För att fortbilda om säkerhetsfrågor rent generellt, men också för att väcka studenters intresse för säkerhetsarbetet i förhoppning om att få några av dem att följa i hennes fotspår.

För det finns inget som tyder på att säkerhetsfrågorna kommer att tappa i betydelse. Snarare tvärt om.

– Informations- och it-säkerhet är extremt viktigt. Det som hänt på senare år är att mycket utrustning kopplas upp till nätet och därför blir infrastrukturen så betydelsefull, den måste bli mer robust än den är i dag. Det här är något som vi jobbar mycket med i IVA:s Digitaliseringsprojekt.

Det skulle vara lätt att tro att hennes arbete känns tröstlöst. Det kommer ständigt nya säkerhetshot, samtidigt som Anne-Marie Eklund Löwinder och andra säkerhetsexperter hela tiden måste påminna programmerare om de mest grundläggande sakerna och privatpersoner om att ha bra lösenord.

– Jag är lite som Sisyfos, jag älskar att knuffa upp den där stenen. Och varje gång jag får positiv feedback blir jag så glad. Och jag tror faktiskt att det sker en förändring i rätt riktning. Pensionärerna jag föreläste för på Avesta bibliotek häromveckan visste att de ska vara försiktiga med sina bankid-koder. Medvetenheten om de här frågorna blir större hela tiden. 

{Facts box}

Foto: Daniel Roos

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42