IVAs Guldmedaljörer 2022

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) belönar Lars Samuelson, Victoria van Camp, Peter Carlsson och Peter Löthberg med guldmedaljer. I över hundra år har IVA premierat framstående insatser inom teknisk och ekonomisk forskning, innovation och näringsliv till nytta för samhället.

Lars Samuelson, Victoria van Camp, Peter Carlsson och Peter Löthberg. 

– Årets pristagare är alla föregångare inom teknikutvecklingsområden av central betydelse för vår framtid – allt från fossilfri energiförsörjning, halvledarteknik, industrins omställning till hållbar tillväxt och det internet som vi alla ser som en naturlig del av våra liv, säger Tuula Teeri, vd för IVA.

Motiveringarna för IVAs Guldmedaljörer 2022:

  • Professor Lars Samuelson tilldelas Stor Guldmedalj för sina internationellt synnerligen framstående insatser som nyskapande forskare och forskningsledare inom nanovetenskap och nanoteknologi och för de vetenskapliga resultatens nyttiggörande, inte minst inom halvledarteknik.
  • Tekn Dr Victoria van Camp tilldelas Guldmedalj för sin starka förmåga att synliggöra lusten i och betydelsen av ingenjörsyrket samt sin framstående insats som ledare av teknikutveckling och nya affärsmodeller för omställning till hållbar tillväxt.
  • Civilekonom, vd och grundare av Northvolt, Peter Carlsson tilldelas Guldmedalj för sitt framstående entreprenörskap, ledarskap och innovativa förmåga att driva och utveckla nydanande megaprojekt med batteritillverkning för samhällets omställning till fossilfri energiförsörjning.
  • Peter Löthberg tilldelas Guldmedalj för sitt enastående arbete med den globala utvecklingen av internet och med den tidiga etableringen i Sverige.

Filmer och intervjuer med årets guldmedaljörer

Läs vår intervju med Lars Samuelsson - en svensk nanopionjär

Läs vår intervju med Victoria van Camp - en nytänkare för hållbar industri 

Läs vår intervju med Peter Carlsson - visionären som vågade satsa

Läs vår intervju med Peter Löthberg - internetrebellen som kopplade ihop världen

Medier är välkomna att kontakta Per Andersson, 072-071 39 73, för att komma i kontakt med medaljörerna för eventuella intervjuer.

Titta på tillkännagivandet i efterhand

Guldmedaljerna delas ut på IVAs Högtidssammankomst

Guldmedaljerna delas ut av IVAs beskyddare H.M. Konungen i samband med IVAs Högtidssammankomst den 28 oktober 2022.

Fotografer: Lars Samuelson och Peter Löthberg (Tomas Johansson, Great story). Victoria van Camp (Sofia Sabel Fotografi AB). Peter Carlsson (Northvolt). 

Kontaktinformation

Per Andersson
Pressansvarig
Telefon 072-071 39 73