IVAs högtidssammankomst 2013

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 94:e högtidssammankomst ägde rum fredagen den 25 oktober 2013. Över 800 personer lyssnade på talet av IVAs vd, Björn O. Nilsson, om framsteg inom forskning och teknik. 

Temat för året var Vetenskaplig visualisering. Under middagen uppmärksammades även Kungens 40 år på tronen.

Årets medaljörer hedrades för sina insatser inom akademiens verksamhetsfält och minnesskriften till minne av Brita Åkerman och Carin Boalt presenterades.

 

 

Se alla bilderna