IVAs högtidssammankomst: Titta på bilderna och se filmen

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens 94:e högtidssammankomst ägde rum fredagen den 25 oktober 2013. Över 800 personer lyssnade på talet av IVAs vd, Björn O. Nilsson, om framsteg inom forskning och teknik. Temat för året var Vetenskaplig visualisering.


Se bilderna