IVAs middag i Almedalen

Bilder från IVAs middag under Almedalsveckan i Visby 2017.

IVA har under ett flertal år deltagit i Almedalsveckan för att ta vara på den unika möjligheten till samtal. Även i år fanns vi på plats och hade bjudit in till ett flertal seminarier för att diskutera elektrifiering, digitalisering, attraktiva urbana miljöer, innovation i skogsnäringen, integrationslösningar och entreprenörskap. IVA driver just nu projekt med fokus på dessa viktiga samhällsfrågor.

Se fler bilder från IVAs middag i Almedalen 2017.

Bildspel  

 Foto: Elin Vinger