IVAs Näringslivsråd och Linnéakademien lanserar samarbete

En av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVAs, målsättningar är att stärka den regionala närvaron. Nu lanseras Linnéakademien som en viktig samarbetspartner och IVAs Näringslivsråds representant i Kalmar och Kronobergs län.
IMG_9152.JPG

Den 10 februari skrev IVAs Näringslivsråds ordförande Eva Hamilton och Linnéakademiens preses Marcus Brunskog på en gemensam överenskommelse vid en ceremoni på residenset i Växjö. Övriga medverkande var bland andra Kristina Alsér, landshövding i Kronobergs län, Björn O. Nilsson, vd för IVA och Ylva Dandanell, akademisekreterare för Linnéakademien.

Överenskommelsen innebär att IVAs Näringslivsråd och Linnéakademien kommer att hjälpas åt att skapa intressanta seminarier och öppna upp sina respektive nätverk för varandra.

– Jag är övertygad om att detta samarbete kommer att gynna såväl IVA som vår region. Det möjliggör för fler att få del av de aktiviteter som IVA anordnar och att Linnéakademien vidgar och stärker sitt nätverk och sin profil, säger Marcus Brunskog, preses för Linnéakademien.

Linnéakademiens uppgift är att på olika sätt bidra till regionens utveckling med Linnéuniversitetet som en central motor. Linnéakademien fungerar som en brygga mellan forskning och utbildning, näringsliv, förvaltning och olika intressegrupper.

IVAs Näringslivsråd består av drygt 230 företag från såväl industri som tjänstesektor.
– IVAs Näringslivsråd har sedan länge regional närvaro genom IVA Syd, IVA Väst och IVA Nord, säger Eva Hamilton, ordförande för IVAs Näringslivsråd. Men stora delar av Sverige fattas fortfarande på IVA-kartan. Därför känns det extra roligt att vi nu ökar vår närvaro i denna dynamiska region.

På bilden: Ylva Dandanell, akademisekreterare Linnéakademien, Camilla Koebe, chef kommunikation och näringsliv IVA, Eva Hamilton, ordförande IVAs Näringslivsråd, Kristina Alsér, landshövding Kronobergs län, Björn O. Nilsson, vd IVA och Marcus Brunskog, preses Linnéakademien.

{Facts box}

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08