IVAs presidium 2014

Vid IVAs Akademisammankomst 1 december valdes Anders Nyrén in som ny ledamot av IVAs presidium.

IVAs presidium 2014 består av följande personer:

Preses: Ordförande Leif Johansson
Vice preses: Verkställande direktör Anders Nyrén
Vice preses: Direktör Marie Ehrling
Vice preses: Rektor Lena Gustafsson
Vice preses: Professor Margareta Norell Bergendahl
Näringslivsrådets ordförande: Direktör Erik Lautmann
Verkställande direktör: Professor Björn O. Nilsson