IVAs presidium 2018

Söndag 1 januari 2017

IVA presidium 2018.jpg

IVAs presidium består av preses, fyra vice presesar, ordföranden för IVAs Näringslivsråd, IVAs verkställande direktör samt en representant för IVAs Studentråd

Carl-Henric Svanberg, preses

Veronika Aspvall, ordförande IVAs Studentråd (adjungerad)

Pontus Braunerhjelm, vice preses

Eva Hamilton, ordförande IVAs Näringslivsråd

Johan Weigelt, vice vd och akademisekreterare (adjungerad)

Hans Stråberg, vice preses

Tuula Teeri, verkställande direktör

Pia Sandvik, vice preses

Johan Sterte, vice preses