IVAs projekt heta i Almedalen

Digitaliseringens möjligheter, tveksam bostadspolitik, biodrivmedel, elchock, innovationssamarbete med Tyskland, den gröna kapplöpningen. Det var ämnen som lockade storpublik till sex IVA-seminarier under en dag i Almedalen.

IVA visade under måndagen i Almedalen upp bredd och djup i akademiens projektverksamhet. Innehållet lockade vid de sex seminarierna storpublik. 

Det gällde inte minst projektet Digitalisering för ökad konkurrenskraft, som officiellt lanserades. Syftet med projektet är att öka medvetenheten om digitaliseringens möjligheter och utmaningar. Och utmaningar finns, konstaterade Patrik Fältström, Netnod. I Sverige har vi, exempelvis, inte enats om vilka system som som är mest väsentliga att prioritera om något oförutsett inträffar. 

I ett seminarium om bostadspolitik ansåg de flesta deltagarna att målet att bygga 700 000 nya bostäder inte är det bästa för att lösa problemen med bostadsbrist. För vem ska har råd att bo i alla dessa dyra lägenheter? Alf Karlsson, statssekreterare på näringsdepartementet, menade att bättre utnyttjande av de befintliga bostäderna är en lösning. 

Biodrivmedel från skogsråvara kan bli ett väsentligt inslag i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Men då får inte EU lägga sig i hur den svenska skogen bäst ska användas. Skogen 

erbjuder många lösningar på samhällsproblem betonade Jan Wintzell, forskningschef på Sveaskog. 

Hittills har det svenska elnätet varit leveranssäkert. Bortsett då från vad tuffa stormar kan ställa till. Men med ett ökat inslag av vindkraft och avveckling av kärnkraft kan situationen ändras. IVAs preses Leif Johansson, menade att han nu för första gången kunde känna en viss oro för detta. De elintensiva svenska industrierna i kombination med kalla vinterdagar kan bli en giftig kombination för elnätet framöver, konstaterade han. 

Världens länder måste ställa om till en grön ekonomi. Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi kan ge nya affärsmöjligheter för det land som lyckas bäst. Sverige ligger bra till, men det gör också exempelvis Tyskland. Därför gäller det att utveckla innovativa affärsmodeller. Vasakronan, Sveriges största fastighetsbolag, har siktet inställt på detta. Numera är bolagets fokus inte bara energieffektivisering, utan har också minskad materialanvändningen i blickpunkten. Det går ju, påpekade Anna Danell, bolagets hållbarhetschef, att återanvända mycket när man bygger om lokaler. Dessutom skulle nattomma kontorslokaler kunna användas bättre med nya typer av hyreskontrakt. 

Många initiativ för att skapa den gröna ekonomin pågår. Med dessa som bas startar IVA till hösten ett nytt projekt med målet att IVA ska bli en samlande plattform för dessa. 

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08