IVAs projektmodell säkrar kvalitet och oberoende

Vägval el ska på ett objektivt sätt analysera elsystemet, Slutsatserna blir ett  underlag till den pågående Energikommissionen. En nyckel till framgång är IVAs projektmodell, berättar IVAs projektchef Magnus Breidne. 

Magnus Breidne, IVAs projektchef

– IVA påverkar samhällsutvecklingen genom projekt som bygger på ett vetenskapligt synsätt, säger Magnus Breidne. Våra projekt ska hålla hög kvalitet och vara fristående, och syftet är alltid att bidra med nytta till samhället.

För att lyckas engagerar IVA sitt nätverk. Här finns både beslutsfattare och experter från olika håll i samhället.

– Vi brukar tala om att deltagarna tar av sig hatten när de kommer in i ett IVA-projekt. Här representerar man inte primärt sin organisation, utan först och främst sin egen kompetens. ’Här är jag som individ och jag ska försöka göra något bra för Sverige’. 

Ett hundratal personer är engagerade inom Vägval el. Samtliga deltagare i Vägval els styrgrupp och arbetsgrupper jobbar pro bono, det vill säga utan ersättning. Projektet har dock en extern finansiering på cirka 14 miljoner kronor – pengar som bland annat bekostar studier, rapporter samt seminarier och workshops. Den största enskilda summan kommer från Energimyndigheten. Bland finansiärerna finns även enskilda företag, fackförbund och organisationer av olika slag– många med mer eller mindre uttalade åsikter i energifrågor. 

Tanken är enligt Magnus Breidne att många olika perspektiv ska få komma till tals. Arbetsgrupperna – med bland andra forskare, konsulter och experter från näringslivet – är tillsatta med det uttalade syftet att skapa en bred och oberoende kunskapsbas. 

– Vi strävar alltid efter att göra både styrgrupp och arbetsgrupper så heterogena som möjligt. Det gäller till exempel åsikter, bakgrund, kön och ålder. Men kompetensen kommer alltid i första hand. IVAs projektmodell innebär enligt Magnus Breidne att ställa sakfrågan i fokus. 

 – IVA har ett bra ”track record”. Vi har visat i en rad projekt att vi kan bidra till samhällets bästa, säger Magnus Breidne. Vi tar gärna ställning, men alltid baserat på kunskap.

Läs mer om IVA här och om IVAs projekt här.