Studentrådet och IVA Väst inspirerade unga att tänka som entreprenörer

Är entreprenörskap bara synonymt med mindre företag i tillväxtfasen? Inte alls, hävdar Martin Lundstedt, vd för AB Volvo. Även storföretag har enormt mycket att vinna på entreprenörskap, eller så kallat intraprenörskap.

Marianne Dicander Alexandersson, IVA Väst. Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Linda Wäppling, IVAs Studentråd. Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Martin Lundstedt, Vd AB Volvo. Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Viktor Stenson, Vd för Bokio. Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Anna Holmberg Borkmann, Sahlgrenska School of Innovation and Entreprenurship mfl. Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Foto: Noelle Madsen, noellenagano.se

Som ett led i att stärka Sveriges framtida innovationskraft samlade IVAs Studentråd tillsammans med IVA Väst i slutet av februari ett hundratal personer – IVA-ledamöter, studenter, näringslivspersoner och folk från akademin - till en spännande kväll i en innovativ miljö på Veras Gräsmatta, Chalmers. Syftet var att inspirera dagens unga ingenjörer att vilja utveckla sina entreprenöriella färdigheter och tankesätt. Både på egen hand och i stora bolag. 

Bilden av entreprenören är många gånger stereotyp och definitivt inte oproblematisk, menade Anna Holmberg Borkmann från Sahlgrenska School of Innovation and Entreprenurship, en av talarna under kvällen. Den visar på en bristande jämställdhet och mångfald där många, även män, upplever att de inte passar in i bilden av hur en entreprenör ser ut och förväntas vara. 

Martin Lundstedt, vd för AB Volvo, hävdade att entreprenörskap tvärtemot den stereotypa bilden inte bara handlar om unga uppstartsföretag. Han betonade hur mycket storbolag har att vinna på både entreprenörskap och så kallat "intraprenörskap", det vill säga att anställda driver utveckling och innovation inom det företag där de arbetar. Decentralisering och eget ansvar för kunder och utveckling bidrar till storbolags förmåga att vara konkurrenskraftiga.

Viktor Stenson, vd för Bokio som utvecklar bokföringsprogram, sa att företagets tjänster finns just för att fler ska våga ge sig ut på det ”entreprenöriella havet”. Genom att lyfta och stärka de många små och medelstora bolagen stärks också svenskt näringsliv. 

Varför ska studenter utveckla entreprenöriella färdigheter?

Detta var en viktig fråga för kvällen, och Mikael Enelund från Chalmers menade att det handlar om att studenterna förbereds för framtiden genom att lära sig att hantera problem och implementera lösningar. Han och kollegan Kristina Henricson Briggs återkom ofta till att nyckeln är att vara beredda på att identifiera och förstå problem som ännu inte finns. Därför behövs entreprenörskap inom högre utbildning. 

Hur deltagarna ser på entreprenörskapets definition och framtid var fokus för en effektiv och inkluderande workshop enligt modellen ”flipped classroom”, där deltagarna fick komma med idéer och samtliga talare fick välja ut några att kommentera.

- Det här kan jag börja med redan imorgon, sa Anna Holmberg Borkmann när hon läser på en av lapparna som handlar om att exponera sig själv för och lära sig mer om samhällsutmaningar, såsom ojämlikhet. En tanke hon anser vara lika självklar som utmanande.

- Vi är privilegierade som arbetar med entreprenörskap. Många av oss sätter knappt foten i andra stadsdelar eller sammanhang än våra egna. Vi måste kunna jobba över hela spektret om vi ska nå framgång och ha reell påverkan på samhället.

- Sociala utmaningar och ansvarskänsla kännetecknar ett entreprenöriellt tankesätt, och är något vi måste kunna använda för att skapa ett socialt avtryck, oavsett om vi driver en startup eller jobbar som chef på Volvo, sa Anna och fick medhåll av Martin Lundstedt som avslutade med att uttrycka att det är en tanke Volvo stöttar.

Låt oss jobba tillsammans, det finns mycket arbete kvar att göra därute, var Annas avslutande medskick till deltagarna.