IVAs Vägval el om notan för avvecklad kärnkraft

IVAs projekt Vägval el har nyligen tagit fram beräkningar om hur stor notan kan bli för en på grund av effektskatten för tidigt avvecklad kärnkraft. 200 miljarder anses notan landa på, vilket IVAs preses Leif Johansson och IVAs energipolitiska expert Karin Byman uttalar sig om i Dagens Industri.
leif_johansson.jpg

Inom ramen för IVAs elprojekt Vägval el har ett stort antal studier och beräkningar genomförts. Nyligen har projektet tagit fram siffror på vad nuvarande energipolitiska styrmedel kan komma att få för ekonomiska effekter på längre sikt. Om exempelvis effektskatten kvarstår oförändrad anser projektet att detta skulle leda till en väsentligt påskyndad avveckling av kärnkraften. Därmed skulle ekonomiska förluster på motsvarande 200 miljarder kronor beräknas uppstå.

IVAs preses Leif Johansson uttalar sig i Dagens Industri om detta:
”Effektskatten på dagens nivå är olycklig då vi riskerar att snabbavveckla kärnkraften innan förnybara alternativ finns tillgängliga”, säger Leif Johansson.

Även IVAs energipolitiska expert Karin Byman uttalar sig i tidningen om den framräknade siffran och vissa av beräkningsgrunderna:
”De handlar främst om att kärnkraftselen måste ersättas med annan, dyrare el.”

Artikeln i sin helhet kräver DI Plus-inloggning.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08