IVAs Vägval energi – en föregångare till Vägval el

Vägval el ska som bekant presentera sina slutsatser nästa vår. Redan 2008–2009 drev IVA ett liknande projekt, där ett antal företrädare för Energisverige samlades för att ge politiker sakkunnigt beslutsunderlag på energiområdet. 
shutterstock_176490206.jpg

Utgångspunkten för projektet Vägval energi var att Sverige behöver en säker energiförsörjning med konkurrenskraftiga villkor för näringslivet samtidigt som utsläppen av växthusgaser minskar. Även om målsättningen i Vägval el ser delvis annorlunda ut, och enbart tar sikte på elsystemet, bygger projektet vidare på de tidigare erfarenheterna.

Även Vägval energi arrangerade öppna seminarier och tog fram egna faktarapporter. Ordförande i Vägval energi var för övrigt Peter Nygårds, nu vice ordförande i Vägval el. Precis som Vägval el hade Vägval energi en tydlig politisk dimension. Projektets slutsatser blev också ett viktigt underlag för allianspartiernas energiöverenskommelse 2009. 

Slutsatserna i Vägval energi sammanfattades i fem så kallade vägval:

  • Prioritera energieffektivisering
  • Satsa på åtgärder med mest klimatnytta
  • Satsa på elbilar
  • Fortsätt att utnyttja kärnkraft
  • Förbered för ett varmare klimat

Mer om projektet Vägval energi och dess slutsatser, inklusive slutrapporten, kan du läsa här.