IVAs vd i debatt med energiministern om framtidens el

IVA ska bidra med kunskap och saklighet i den energipolitiska debatten, säger IVAs vd Björn O. Nilsson. Under Hållbarhetsdagarna 26 mars debatterar han framtidens el med energiminister Ibrahim Baylan. 
bjorn-o-nilsson-2.jpg

– Det åligger oss energidebattörer att med blåslampa framhålla hur oerhört viktigt det är att vi får till stånd en långsiktig bred politisk överenskommelse när det gäller framtidens energi- och elförsörjning, säger Björn O. Nilsson. 

– Att energiministern nyligen tillsatt en energikommission är i grunden mycket positivt, men vi vet ännu inte var kommissionen landar.

Till Hållbarhetsdagarna kommer både politiska företrädare och företagsledare för att tala om energi och hållbarhet. I programbladet ställs frågan om IVA har svaret på framtidens energipolitik. 

– Nej, det har varken vi eller någon annan. Däremot bidrar IVA genom projektet Vägval el till att hjälpa politikerna att fatta välgrundade beslut i en komplex, men avgörande framtidsfråga, säger Björn O. Nilsson.

–  Energifrågan är polariserad, både på grund av olika ideologier och särintressen. IVA har en unik roll som en fristående akademi. Vi kan fungera som en saklig arena för debatt om såväl energiforskning som energipolitik.

Framtidens elförsörjning är en ödesfråga, som Vägval el kommer att belysa ur olika aspekter fram till nästa sommar. 

– Vägval el har den tuffa men i grunden enda rimliga hållningen, nämligen att vi i framtiden behöver el till konkurrenskraftiga priser samtidigt som vi värnar om klimat och miljö. Vi är övertygade om att man inte behöver välja mellan konkurrenskraft och miljö. Vi måste se till båda, säger Björn O. Nilsson.