IVAs vd Tuula Teeri utses till hedersdoktor vid Aalto-universitetet

Aalto-universitetets tekniska högskolor har utsett tio betydande aktörer inom vetenskap och teknik till teknologie hedersdoktorer vid lärosätet i Finland. Bland mottagarna står Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens vd – och universitets första rektor – Tuula Teeri, som promoveras för sina betydande initiativ för forskning och ingenjörsvetenskap.

Tuula Teeri utnämns till hedersdoktor för sina banbrytande insatser för att främja utbildning, forskning och innovation – i Norden och i världen. Hon har tidigare innehavt professurskap vid KTH och Aalto-universitetet, där hon som rektor skapade det första Tenure-track systemet i Finland och gjorde forskning till lärosätets viktigaste fråga. 2016 mottog Teeri det prestigefulla CASE Europe Leadership Award för sina initiativ på Aalto, och samma år tillsattes hon som ordförande vid the European Network of Leading Universities of Science and Technology. Många förtroendeuppdrag och erkännanden från forskarvärlden vittnar om bredden av hennes omfattande internationella nätverk.

Under sin karriär har Tuula Teeri bland annat varit styrelsemedlem i flera globala forskningsråd, samt för ETLA Economic Research, det finska företagsforumet EVA och Vinnova. Från 2011 till 2021 satt hon i stiftelsestyrelsen för det prestigefulla The Marcus Wallenberg Prize.

- Jag är hedrad och glad över att Aalto-universitetet har utsett mig till teknologie hedersdoktor. Jag är ingen ingenjör, men jag har jobbat i ingenjörskretsar hela mitt yrkesliv – i över 30 år. Utmärkelsen är ett erkännande som ger mig kraft och energi i mitt värv som VD på IVA, ingenjörernas kronjuvel i Sverige, säger Tuula Teeri.

Tuula Teeri promoverades till hedersdoktor under ceremonin i Esbo fredag 17 juni 2022.