IVAs verksamhetsberättelse 2012

Framtiden är oviss. Utmaningarna, eller rakare uttryckt, problemen sköljer över oss i en strid ström. Globalt är konsekvenser av klimatförändring, väpnade konflikter, och mänskliga lidanden något av det som vi möter dagligen i våra medier. Bilden kan vara skrämmande.

I Europa är den ekonomiska framtiden i fokus. I denna oroliga och svårförutsägbara tid är IVAs roll och uppgift väsentlig. Vi kan använda vårt kunskapsnätverk för att identifiera möjligheter till nya lösningar. Här är IVA en neutral, oberoende och stabil plattform som med bred och djup kunskap kan penetrera svårigheter och konstruera vetenskapligt baserade förslag till lösningar. En speciell möjlighet är att se utmaningar tidigt och vända dessa till möjligheter. Det är ofta fullt genomförbart. Så har vi arbetat sedan 1919 då akademien grundades.

Läs online