IVAs verksamhetsberättelse 2014

IVA som 2014 fyllde 95 lider inte av ålderskrämpor. Verksamheten sprudlar av aktiviteter som på olika sätt syftar till att stärka svensk konkurrenskraft och skapa hållbar utveckling i en stentuff internationell konkurrens.
IVA-verksamhetsberattelse-2014-3.jpg

Behovet av ingenjörsvetenskapsakademier har nog aldrig varit större än nu. För var skulle man annars hitta neutrala arenor för djupgående analys av samhällets utmaningar?

IVA, världens första ingenjörsvetenskapsakademi, avrundar sitt första sekel om fem år. Planering för detta celebra tillfälle pågår. Och visst ska vi fira. Men innan dess hinner vi att genomföra en mängd för samhället väsentliga aktiviteter.

Den gedigna strategi som ledamöter och vårt näringslivsråd har mejslat fram pekar ut riktningen för våra insatser fram till 100-års jubiléet. Kombinationen hållbar utveckling och stärkt konkurrenskraft är huvudspåret som ska genomsyra vår verksamhet.

Detta får förstås genomslag i akademiens arbete inklusive vår projektportfölj. Attraktionskraft för hållbar tillväxt är ett exempel. Projektet, under ordförandeskap av Carl Bennet, ska granska Sveriges styrkor och svagheter och komma med förslag till förbättringar. Men det räcker inte med goda förutsättningar om man ska attrahera internationella företag, kapital och talanger. Man måste också marknadsföra Sverige på ett lockande sätt.


Läs online  Ladda ner PDF