Jacob Wallenberg: Skolan behöver en långsiktig nationell samsyn

Den inre marknaden, energi och e-handel är områden där EU måste skärpa sig. Sverige behöver ta rejäla tag i utbildning och forskning samt investera i infrastruktur. I alla fall om Sveriges och EU:s konkurrenskraft ska stå pall globalt.

Jacob Wallenberg, Investors ordförande, hade åtskilliga synpunkter på utmaningar och fördelar för Sverige och EU när han talade vid IVA:s näringslivsråds frukostmöte.

– EU-samarbetet är ett fundament för ländernas gemensamma konkurrenskraft. Men det är lätt att bli kluven till Europas utveckling, sa han.

Skillnaderna mellan länderna är ju stora, samtidigt som bland andra Spanien är på väg att återhämta sig efter eurokrisen.

– Det finns fortfarande utmaningar. Hur ska Tyskland hantera energifrågan? Och kommer Storbritannien att lämna EU? Det finns en verklig risk för det. EU behöver Storbritannien.

Den franska oviljan mot reformer hör också till det Jacob Wallenberg framhöll som ett problem för utvecklingen av EU.

– Den inre marknaden måste stärkas. Där behöver konkurrensen bli bättre. E-handeln mellan länderna är exempelvis allt för liten.

På energiområdet efterlyste Jacob Wallenberg bättre europeisk koordination. Detta bland annat mot bakgrund av beroendet av rysk gas och den amerikanska skiffergasens påverkan på den globala energimarknaden.

– Det behövs också mer av internationell öppenhet. EU måste driva på för att frihandelsavtalet med USA ska komma på plats. USA förhandlar även med länderna runt Stilla havet om ett liknande. Det finns de som säger att Obama tittar västerut. Och då vänder han samtidigt ryggen åt Europa.

Sveriges konkurrenskraft är emellertid bättre än EU-genomsnittet. Näringslivet är konkurrenskraftigt och i rankningar hamnar Sverige ofta högt när det gäller näringsklimat och attraktivitet. Enligt PwC är Stockholm den femte mest attraktiva staden i världen.

– Jag saknar ändå en politisk vision av vart vi är på väg. När en sådan finns kan näringslivet förhålla sig till den.

Jacob Wallenberg betonade nödvändigheten av utbildning med hög kvalitet.

– Det finns inga enkla lösningar. Men skolan behöver en långsiktig nationell samsyn. Utbildning är ingen fråga som ska ge politiker kortsiktiga poäng.

Han påpekade att satsningar på infrastruktur är väsentliga för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

– Stockholms internationella tillgänglighet borde vara bättre. Och då behövs investeringar i Arlanda men också i vägar och järnvägar i hela landet.

Dessa skulle kunna komma till stånd, hävdade Jacob Wallenberg, med finansiering genom offentlig-privat samverkan.

– Sveriges konkurrenskraft hänger ihop med övriga Europas. Det finns många orosmoln, men det viktiga är inställning och attityd. Vinnare blir länder som har nationell konkurrenskraft. Förlorar gör de som stannar i reformarbetet, sa han.