Jämställt i toppen på landets universitet

Av Sveriges 16 universitet har åtta en rektor som är kvinna. Det är dubbelt så många som för tio år sedan.
jamstallt-i-toppen.png

– Det är unikt i Europa. Kvinnorna har betydelse som förebilder, säger Ingegerd Palmér som varit rektor för Luleå tekniska universitet och Mälardalens högskola. Pam Fredman och Bertil Andersson är två rektorer med starka åsikter om hur universiteten ska utvecklas ytterligare. Läs intervjuerna om ledarskap på universitet på sidorna 8–20 i nya numret av IVA Aktuellt.

Läs mer i IVA Aktuellt