Jan Johansson: Svensk skog gör världens hygien bättre

SCA, Europas största privata skogsägare, gillar att vi blir äldre. Det ökar nämligen marknaden för bolagets inkontinensskydd. En av koncernens många innovativa produkter baserad på skogsråvara.
Johansson-Jan-SCA.jpg

2050 kan tyckas avlägset, men för ett transportsystem är det en kort period. En av de viktigaste slutsatserna från Transportgruppens arbete är att om vi ska ha någon möjlighet att nå uppsatta mål till 2050 krävs kraftfulla åtgärder nu. Det kan inte nog betonas att för att uppnå målsättningarna med 50 procent ökad energieffektivitet krävs ett tydligt politiskt ledarskap och ökad samverkan mellan aktörerna inom transportsektorn.

SCA:s skogsareal är ungefär lika stor som Belgiens yta.

– Skogen är en evighetsresurs, men SCA kan mer än träfiber, sa Jan Johansson, koncernchef, när han talade vid Näringslivsrådets frukostmöte.

Gedigen kunskap om konsumenter, logistik, produktionsresurser, starka varumärken och nära kontakter med detaljister är bolagets viktigaste tillgångar för framtiden.

Koncernens omvandling från leverantör av traditionella skogsprodukter till konsumentvaror går snabbt. Redan i dag kommer runt 60 procent av nettoomsättningen från bolagets många hygien- och mjukpappersprodukter. Om några år förväntar sig Jan Johansson att den andelen är 80 procent.

Raset i efterfrågan på massa och tidningspapper fortsätter däremot i oförminskad eller accelererande takt med Nordamerika i täten.

– Det är jobbigt för tidningarna. Reklamströmmarna går till nätet och till TV som om fem år kommer att vara där tidningarna är i dag.

Även om exempelvis de små sågverkens tid är över och SCA:s skogar avverkas av kontrakterade entreprenörer så är ändå skogsråvaran väsentlig.

– Och då är innovation viktigt. Den driver lönsamheten. Utan innovativa produkter kan vi inte höja priserna på det vi marknadsför.

På de marknader där SCA finns är målet att vara nummer ett eller två inom respektive marknadssegment.

– Är man nummer fem, så plockar butiksägarna bort produkterna ur hyllorna.

På världsmarknaden för inkontinensskydd är SCA ledande med en andel på 25 procent.

– Den demografiska utvecklingen gynnar oss, konstaterade Jan Johansson.

Tillväxtländerna är förstås viktiga för SCA, men Jan Johansson påpekade att de mogna ekonomierna som helhet kommer att vara störst även i ett längre perspektiv.

Omvandlingen från skog till hygien är inte det enda som ska säkerställa bolagets framtid. Produkterna marknadsförs under en lång rad mer eller mindre kända varumärken. Tena, Tork, Edet, Libero och Libress är några. SCA är ett mer okänt begrepp för kunderna.

– Nu lyfter vi också fram SCA. Det är bra om kunderna vet vem som står bakom de olika märkena.

Forstätter skogskoncernen att öka förädlingsvärdet på sin råvara i samma takt som nu bör plastindustrierna dra öronen åt sig. Dessutom är det inte otänkbart att fler produkter, typ schampo och tvål, kan bli en del av SCA:s utbud. Distributionskedjan från tillverkare via butik till konsument är ju väl etablerad.

Det menade i alla fall Jan Johansson.

{Facts box}