Jätteanläggning producerar svårsåld biogas

Göteborg Energis miljardsatsning på produktion av biogas genom förgasning, är en teknisk framgång. Men kommersiellt får gasen rejält med stryk av naturgas och andra fossila bränslen.

Göteborg Energis världsunika demoanläggning, Gobigas, för att producera biogas genom att förgasa restprodukter från skogen var tänkt som ett första steg mot en mycket större produktion. Redan den befintliga kapaciteten skulle räcka till att förse inemot 20 000 gasdrivna fordon med bränsle. Den planerade utbyggnaden med en andra etapp var tänkt att producera fem gånger större volym.

Någon lönsam marknad för gasen från Gobigas finns dock inte. Priset på naturgas och andra fossila drivmedel är betydligt lägre än den biogas som pumpas ut i ledningarna från Gobigas. Även biogas, framställd med annan teknik, är också den billigare.

– Det tog ganska många år innan Gobigas kom till. Den första etappen är en demoanläggning, men etapp två skulle ge lönsamhet, sa Åsa Burman, vid ett IVA-seminarium.

Hon var vd och projektchef för anläggningen tills den togs i drift 2014.

Någon andra etapp är inte i sikte. Planerna stoppades år 2015 av kommunfullmäktige genom ett ägardirektiv till Göteborg Energi.

Totalt har demoanläggningen kostat 1,5 miljarder kronor, varav Energimyndigheten bidragit med drygt 220. Det bokförda värdet på Gobigas är, i Göteborg Energis räkenskaper, numera noll kronor.

Men även om projektet kommersiellt hittills är ett misslyckande, så har det gett upphov till teknik i toppklass och ny kunskap. Det menade Henrik Thunman, professor i energiteknik på Chalmers.

– Efter en del inkörningsproblem fungerar tekniken utmärkt. Vi har utvecklat en unik styrning av processen som är extremt effektiv, sa han.

Gobigas har lett till ett flertal doktorsavhandlingar. Och i anläggningen kan en rad biprodukter produceras, vilket skulle kunna ge en breddning av marknaden.

– Tekniken klarar storskaliga lösningar, men det är svårt att få lönsamhet i demoanläggningens relativt lilla skala. Det gäller även för de möjliga kringprodukterna, sa han.

Gobigas har väckt internationellt intresse och Göteborg Energi har inlett ett samarbete med franska Engie, som också utvecklar andra generationens biogas.  

Kontaktinformation

Jan Westberg
Kommunikationsansvarig
Telefon 08-791 30 49