Jobbsprånget bra väg till jobb för nyanlända akademiker

Minskat krångel ger nyanlända ingenjörer och ekonomer goda möjligheter till jobb. Det var deltagarna i ett IVA-seminarium i Almedalen eniga om.

Eva Glaumann är projektledare för Jobbsprånget, IVAs projekt som hjälper nyanlända akademiker till praktik på företag och organisationer.

– 75 procent av dem som genomfört en praktikperiod får jobb direkt efter den, sa hon.

En väsentlig anledning till att modellen fungerar är att de nyanländas utbildning inte behöver valideras i förväg. Det görs mer eller mindre automatiskt under praktiktiden. Praktikanterna behöver inte heller kunna tala svenska.

AB Volvo är ett av de bolag som tar emot praktikanter från Jobbsprånget. Martin Lundsted är koncernchef och ser fördelar med detta.

– Vi behöver många kompetenser och vårt koncernspråk är engelska. Jobbsprånget är ett projekt som fungerar. Och vi vill gärna prova olika former för att hitta de kompetenser vi behöver, sa han.

De kostnader som uppstår under praktikperioden är, ansåg Martin Lundstedt, inget stort problem.

Kirdist Siged kom till Sverige från Etiopien. Med sig hade hon en gedigen utbildning som civilingenjör. Men det räckte till en början inte alls till ett passande arbete. Efter många försök, på flera platser runt om i Sverige fick hon kontakt med Jobbsprånget via Facebook. Och då började det hända saker.

– Jag fick en praktikplats på Volvo i Umeå och nu är jag anställd som kvalitetsingenjör där, sa hon.

Och även om Umeås vinterklimat är långt ifrån det som finns i Etiopien är hon mer än nöjd med hjälpen från både Jobbsprånget och Volvo.

Saeid Esmaeilzadeh är grundare av Serendipity.  Han har egen erfarenhet av hur det är att komma som flykting till Sverige. Hans tips om hur en nyanländ bäst kommer in i det svenska samhället kan kanske enklast uttryckas som: Lär dig dansa kring midsommarstången och sjunga Små grodorna.

– Sverige är både tolerant och exkluderande. Därför gäller det sig att lära sig de små kulturella specialarna, sa han.

Han påpekade också att det är stor skillnad om man kommer till landet som flykting eller invandrare. Om man ser sig som flykting är det svårt att rota sig här.

Som framgångsrik entreprenör har han bestämda uppfattningar om svenska myndigheters förmåga att stötta entreprenörer.

– Migrationsverket har en maktkultur som försvårar för nyanlända att få en fot på arbetsmarknaden. Skatteverket är däremot en fantastisk organisation som verkligen hjälper till, sa han.

Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson påpekade att det saknas strukturer för att ta emot nyanlända. Och att Arbetsförmedlingen har svårt att hänga med i de snabbspår som regeringen infört.

– I Sverige har vi varit förtjusta i att alla ska in i vårt system. Men det går ju, som i Jobbsprånget, att bygga på det personen faktiskt kan i stället, sa hon.

Svenskt Näringslivs vd, Carola Lemne, så också hon positivt på Jobbsprånget.

– Jobbsprånget tar bort flera av flaskhalsarna. Vanligen tar validering av utbildning mycket lång tid. Här låter man det ske rent praktiskt, vilket är bra, sa hon.

Foto: Elin Vinger