Johanna Enderstein - Månadens Vera, maj 2019

Johanna Enderstein är högskoleingenjör inom maskinteknik från Chalmers Tekniska Högskola. Hon är idag managementkonsulttrainee på Acando.
IMG_0144.jpg

Berätta om dig själv och vad du gör?

På gymnasiet läste jag natur och tyckte matte och teknik var roligt men det fanns ändå inte riktigt på kartan att bli ingenjör. Efter studenten läste jag ekonomi i Halmstad men efter två år av studier saknade jag de tekniska ämnena, så jag sökte ekonomi mot produktionsteknik, bra kombination tänkte jag! Till slut landade jag i utbildningen högskoleingenjör inom maskinteknik på Chalmers.

Idag är jag managementkonsulttrainee på Acando, ett 3-årigt program där man skickas ut på jobb samt går kurser genom alla tre år. Managementkonsult ett väldigt brett yrke som innebär allt möjligt. Jag får hoppa in i helt nya bolag och prova på många nya roller.

Vad tycker du det innebär att vara ingenjör?

Att vara en problemlösare och vara snabb på att ta in information och applicera den på ett problem.

Har du upplevt några utmaningar att komma dit du är idag på grund av att du är kvinna?

För mig var det att jag tänkte att jag aldrig kunde bli ingenjör, så det var en barriär uppe redan från början. Jag har reflekterat över det såhär i efterhand, pappa, som inte är ingenjör, sa att jag var duktig på matte och att jag skulle gilla ingenjörsyrket men det var ändå inte aktuellt för mig från början.

Varför tror du det har varit så svårt att inspirera kvinnor till att bli ingenjörer?

Jag tror mycket kommer att lösa sig av sig själv när fler kvinnor gör valet att läsa till ingenjör, det blir en snöbollseffekt. Mycket för att man behöver matas med mer kvinnliga förebilder att kunna associera till, man måste bli mer medveten helt enkelt.

Har du några förslag på hur vi ska kunna ändra på det?

Några år efter jag gick ut gymnasiet övertalade jag min syster att söka tekniksprånget och jag tycker liknande initiativ är klockrena. Hela idén med mentorer, att belysa och prata med unga på ett roligare sätt om teknik och framtiden. Jag tror att det kommer ge unga tjejer en mer avslappnad inställning till ingenjörsyrket.

Vad ser du för utmaningar och möjligheter framöver?

Största utmaningen ligger för folk i min ålder, vi är precis innan familjebildningen, om alla gör som dom själva vill utan att tänka på strukturer som hur delar vi upp föräldraledigheten för att sätta ett bra exempel? Det finns redan allmänt en utmaning med barn och barnledighet, i hur man blir mött på jobbet som kvinna som är i åldern för att starta familj. Tankar går kring hur det skulle påverka möjligheter att få vara med i större projekt och liknande.

Vad skulle du sagt till dig själv som högstadie/gymnasiestudent om du fick chansen?

Jag skulle vilja säga att inte stressa upp sig i onödan kring framtiden, om man bestämmer sig för något och känner att det inte är rätt så kan man ändra riktning och det blir bra ändå.

#månadensvera är ett initiativ från IVAs Studentråd. Vi vill lyfta ingenjörskvinnor både i och utanför IVAs nätverk för att inspirera andra kvinnor till att välja en ingenjörsutbildning. I tolv intervjuer under 2018 visar vi några av de möjligheter som en ingenjörsutbildning har att erbjuda.

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44