Journalisten och författaren Ingrid Carlberg tilldelas IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens pris för vetenskaplighet inom journalistiken, Hans Bergström-priset, delas ut för sjätte gången. Författaren och journalisten Ingrid Carlberg tilldelas i år priset för biografin över Alfred Nobel.
Ingrid Carlberg  - webb.jpg

– I sin historietrogna bok lyfter Ingrid Carlberg på ett inspirerande sätt fram ingenjören, innovatören och entreprenören Alfred Nobel, säger Tuula Teeri, vd IVA.

Ingrid Carlberg är en värdig mottagare av årets pris för vetenskaplighet inom journalistiken.

I sin motivering lyfter juryn bland annat fram hur skickligt Ingrid Carlberg skildrat den tid av vetenskapliga och teknologiska genombrott som Alfred Nobel levde i och bidrog till.

– Den metod jag använder mig av som författare, för att levandegöra en person och en tid, är exakt samma som jag använde som journalist när jag gjorde långa berättande reportage i Dagens Nyheter. Sedan är det här en betydligt mer ambitiös historisk research, säger Ingrid Carlberg. Min pappa var bergsingenjör, liksom hans far, farfar och farfarsfar. Han hade varit mycket stolt över att jag får det här fina priset.

JURYNS MOTIVERING

Biografin ”Nobel – Den gåtfulle Alfred, hans värld och hans pris” är en enastående prestation. Med mobilisering av all sin förmåga från många år som undersökande och berättande journalist har Ingrid Carlberg skrivit den ultimata biografin över ingenjören, innovatören, entreprenören och den store donatorn Alfred Nobel.

Via envetet grävande i arkiv i många länder har hon fått fram förbluffande mycket av nya fakta om den svensk som mer än någon annan lyser över världen. Motivkretsen bakom Nobels donation står betydligt klarare efter Carlbergs bok. På ett skickligt sätt har Ingrid Carlberg också skildrat den tid av vetenskapliga och teknologiska genombrott som Alfred Nobel levde i och bidrog till. Entreprenörens/innovatörens möda genom motstånd och motgångar berättas så att den känns för läsare 150 år senare.

Priset överlämnas till Ingrid Carlberg vid ett webbinarium på IVA om Journalistik i kris den 24 september.

IVAs pris för vetenskaplighet inom journalistiken, Hans Bergström-priset


Priset lanserades 2015 och främjar ett vetenskapligt synsätt i media samt excellent journalistik om vetenskap, teknik, innovation och entreprenörskap. Journalister verksamma i alla ämnesområden kan nomineras. Prissumman är 100 000 kronor. Priset har möjliggjorts genom bidrag från The Hans and Barbara Bergstrom Foundation.

Juryn

Prisjuryn består av fem IVA-ledamöter. Den leds av professor Tuula Teeri, vd för IVA, och består i övrigt av docent Hans Bergström, före detta chefredaktör och utgivare för Dagens Nyheter, medicine hedersdoktor Jan-Olov Johansson, agronom och mångårig chef för Vetenskapsradion, teknologie doktor Björn O. Nilsson, före detta vd för IVA och landshövding i Norrbottens län samt professor Lena Treschow Torell, före detta vd och preses för IVA.

Tidigare pristagare

Tidigare pristagare är Åke Spross, vetenskapsreporter vid Upsala Nya Tidning, Katarina Gunnarsson, reporter vid Sveriges Radio, PM Nilsson, politisk redaktör på Dagens industri, dokumentärfilmaren Bosse Lindquist, och Anders Bolling, reporter och bloggare vid Dagens Nyheter.  

Läs intervju med Ingrid Carlberg här. Foto: Daniel Roos.

Kontaktinformation

Ann Brunnberg
Kommunikationschef
Telefon 072-077 38 08