Junior Academy: Ny utmaning om flexibel elanvändning

Nu släpper vetenskapsprogrammet Junior Academy vårens utmaningar, vilka riktar sig till antagna medlemmar på 13 till 17 år. Denna gång efterfrågar Chalmers och IVA innovativa tillvägagångssätt för flexibel användning av el för individer, industri och/eller samhälle.
nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash (2).jpg

Med den pågående omvandlingen från fossila bränslen till elektrifiering fortsätter vårt behov av el att växa. Individer, samhälle och industri har idag ett behov av en pålitlig tillgång till stora mängder el, men tillgången på el är varken oändlig eller stabil. Särskilt grön energiförsörjning, som solkraft och vindkraftverk, skapar en varierande effekt av el.

Experter föreslår en förändring mot en mer flexibel elanvändning. Därför har IVA i samarbete med Chalmers tekniska högskola tagit fram denna utmaning, till medlemmarna i Junior Academy. Här efterfrågas innovativa lösningar för att stödja en flexibel och smidig elanvändning, för individer, samhälle och industri.

Medlemmar i Junior Academy är välkomna att registrera sig till denna, liksom övriga utmaningar i Junior Academy här! 

Den 28 februari öppnar utmaningarna, men redan från och med den 14 februari kan medlemmarna delta i de så kallade bootcamps, där de får sätta sig in i vad utmaningarna innebär och efterfrågar.

Juryn för Flexible Use of Electricity består av:

Tomas Kåberger, Research Professor, Technology Management and Economics at Chalmers University of Technology and Director of Chalmers Energy Area of Advance
Filip Johnsson, Professor, Department of Space, Earth and Environment, Energy Technology at Chalmers University of Technology.
Ulla Sandborgh, currently Director General of the Ministry of Enterprise and Innovation Swedish Government, deep knowledge in the Energy transition and Energy market.
Jimmy Ehnberg, Researcher, Electric Power Engineering, Electrical engineering and project coordinator at Elteknik in Smart grids.
Massimo Bongiorno, Professor and head of Electrical engineering at Chalmers University of Technology.
Karl Bergman, president R&D at Vattenfall

 

Om Junior Academy

Junior Academy är ett internationellt vetenskapsprogram som syftar till att uppmuntra ungas nyfikenhet på naturvetenskap och teknik. Programmet erbjuder unga från 13 till 17 år att på sin fritid prova på att arbeta med innovativa lösningar på verkliga samhällsutmaningar. Inriktningen är STEM-relaterade områden (STEM = science, technology, engineering, mathemathics). STEM betyder vetenskap, teknik, ingenjörskonst och matematik. Intresse för dessa ämnen är ofta det som associeras med ingenjörsyrket, där problemlösning är mycket viktigt.

Junior Academy i Sverige är ett samarbete mellan IVA och the New York Academy of Sciences (NYAS). IVAs medverkan är möjlig tack vare huvudsponsorn Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.