Kalmar nästa för Prins Daniels Fellowship

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt Prins Daniels Fellowship besöker Kalmar för att prata entreprenörskap med ungdomar från Lars Kagg gymnasium och Linnéuniversitetet. Med sig har han superentreprenörerna och inspiratörerna Martin Lorentzon, Spotify, Caroline Walerud, Volumental och Sofie Stenmark, Yollibox. Tillsammans hoppas de kunna få fler unga att vilja och våga starta eget.
PrinsDaniel11-1200px.jpg

Prinsen och entreprenörerna kommer att besöka eleverna på Lars Kagg gymnasium under förmiddagen. Programmet startar med en aulaföreläsning och därefter får några elever tid att prata mer ingående om entreprenörskap, egna idéer och framtidsdrömmar i rundabordssamtal tillsammans med Prinsen och inspiratörerna. På gymnasiet medverkar också Tobias Carlsson från Ung Företagsamhet och rektor Magnus Birgersson.

Projektdelegationen fortsätter sedan till Linnéuniversitetet för ytterligare ett samtal inför publik samt rundabordsdiskussion med studenter. Vice rektor Nils Nilsson medverkar.

Vi har under tre år tagit oss runt i Sverige och sammanlagt har vi besöktnärmare 25 gymnasieskolor och lika många högskolor och universitet. Vid varje besök mäter vi hur många som kan tänka sig att bli entreprenörer, och det är väldigt många, i snitt närmare 90 % av eleverna och studenterna. Det bådar gott inför framtiden, säger Johan Weigelt, projektledare.

Prins Daniels Fellowship är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel, IVA samt framstående entreprenörer och företagsledare. Projektet, som lanserades i januari 2013, har som vision att få fler unga människor att se entreprenörskap som ett alternativ och att bidra till att de som vill bli entreprenörer ska våga ta steget. Långsiktigt är förhoppningen att projektet ska bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en mer tillåtande attityd till risk och misslyckande.

Projektet har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare som medverkar som inspiratörer. Entreprenörerna, liksom Prins Daniel, deltar vid besök i gymnasieskolor, högskolor och universitet runt om i landet för att inspirera unga människor till entreprenörskap.

Prins Daniels Fellowship drivs med stöd från Ingvar Kamprad, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank.

Foto: Jonas Bilberg, Mälardalens högskola

Kontaktinformation

Jenny Nordlöw
Projektledare
Telefon 070 - 252 96 76