Kanada tittar på fjärrvärme

Medan Sverige är en stormakt inom fjärrvärme är Kanada långt efter på området. I och med att fler och fler länder vägrar ta emot avfall på export börjar dock Kanada även titta på energiutvinning ur avfall som ett viktigt steg innan deponi.
Canada_flag_1200px.jpg

Fjärrvärmens marknadsandel i bostäder och lokaler är över 50 procent i Sverige idag. Sett till enbart bostadsuppvärmning är andelen 80 procent. Så långt utvecklad är fjärrvärmesektorn i vårt land att vi importerar avfall från utlandet för att bemöta kapaciteten i landets fjärrvärmeanläggningar.

Även lokalt runt landet bidrar fjärrvärme till att uppnå högt satta hållbarhetsmål. Ett exempel är Växjö kommun, som nu bara använder 0,4 procent fossila bränslen, och som till år 2020 vill nå 100 procent förnybar energi. En viktig faktor är fjärrvärme från framför allt avverkningsrester från skogen, som annars skulle ha gått till spillo.

Situationen i Sverige, nationellt och lokalt, skiljer sig samtidigt mycket åt från många andra länder, exempelvis Kanada, trots Kanadas stora skogstillgångar och ett välutbyggt avfallsinsamlingssystem. Faktum är att landet endast omvandlade tre procent av sitt hushållsavfall till fjärrvärme år 2006 (det senaste året som statistik finns tillgänglig från).

Nu kommer dock signaler om att Kanada undersöker fjärrvärme som ett bra sätt att uppnå klimatmål och undvika deponi. En viktig faktor i sammanhanget är att länder som bland annat Kina har infört förbud mot avfallsimport, varför Kanada, USA och många andra tidigare exportörer har behövt titta närmare på hur de tar hand om sitt avfall själva.