"Kärnkraft viktig för omställning av elsystemet"

Ett förnybart elsystem – utan kärnkraft – är fullt rimligt inom några decennier. Det anser Mats Ladeborn vid Vattenfall. Men då måste de ekonomiska förutsättningarna för kärnkraften förbättras, så att reaktorerna kan köras under hela sin planerade livslängd.

Mats Ladeborn, strategiskt ansvarig för Vattenfalls svenska kärnkraft. Fotograf: Lennart Ström

De senaste åren har Vattenfall investerat mångmiljardbelopp i de kärnkraftsreaktorer i Ringhals och Forsmark som byggdes under 1980-talet. Investeringar som, enligt Mats Ladeborn, strategiskt ansvarig för Vattenfalls svenska kärnkraft och vattenkraft, gör att verken nu står väl rustade att producera el in på 2040-talet. Det som återstår är investeringar i så kallad oberoende härdkylning – en konsekvens av haveriet i japanska Fukushima.

– Det kommer att vara klart enligt plan, fram till 2020. Sen står de här reaktorerna väl rustade för att köra sin fulla livslängd på sextio år, säger Mats Ladeborn, som tidigare under många år jobbat operativt med driften av kärnkraftverket i Ringhals, bland annat som blockchef. 

Trots rejäl teknisk upprustning befarar Mats Ladeborn att de nya reaktorerna ändå måste läggas ner i förtid – av ekonomiska skäl. Kostnadskalkylen för kärnkraftsel har försämrats de senaste åren. Ett lågt elpris i kombination med en effektskatt som nyligen höjdes innebär att även de nya reaktorer för närvarande har svårt att bära sin egen produktionskostnad. Av de ungefär 30 öre det kostar att producera en kWh kärnkraftsel i de nya reaktorerna, står effektskatten för mer än en femtedel.

– Som det ser ut idag, med kombinationen av effektskatt och rådande marknadsläge ser det tufft ut att köra de moderna reaktorerna sin fulla livslängd.

Vattenfall aviserade tidigare i år att man lägger ner de två äldsta reaktorerna i Ringhals på grund av olönsamhet. Nyligen kom det definitiva beskedet att reaktorerna stängs under 2019–2020. Om även de nu upprustade reaktorerna skulle börja fasas ut, skulle det inte drabba bara vara Vattenfall utan hela samhället, säger Mats Ladeborn. 

– Fasar man ut även dessa nya reaktorer kommer det att innebära stora kostnader, både för att bygga ut nätets kapacitet och för att bygga ny förnybar produktionskapacitet.

I förlängningen skulle även industrin hålla tillbaka sina investeringar och samhällsekonomin påverkas negativt. Men en förtida avveckling av kärnkraften skulle även vara dåligt för klimatet, hävdar Mats Ladeborn.

– Om det blir snabb utfasning måste vi importera el, oftast fossilbaserad kraft. Det skulle vara mycket sämre ur klimatsynpunkt. 

Mats Ladeborn ser gärna förnybara elsystem i framtiden. Men tills dess har kärnkraften en viktig roll för att samhället ska kunna ställa om elsystemet, anser han.

– Det är tekniskt möjligt med ett helt förnybart elsystem till 2045. Men för att på effektivt sätt nå dit är det helt nödvändigt att de kvarvarande reaktorerna får gå sin fulla livslängd, ungefär trettio år till. Det skulle ge tid för samhället att ställa om på ett rimligt sätt.