Katarina Arneving blir ekonomichef för IVA

Ett halvår in i IVAs 100-årsjubileum rekryterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Katarina Arneving till ny ekonomichefspost. Hon tillträder den 15 augusti.
ingången.jpg

- Det känns spännande! IVA har en viktig roll i samhället med inriktning på hållbarhet och konkurrenskraft och befinner sig nu i en intressant utveckling. Jag ser fram emot att bli en del av IVAs kompetenta team, säger Katarina Arneving.

Katarina Arneving kommer närmast från en tjänst som administrativ chef på Arbio AB, det gemensamma servicebolaget för bransch- och arbetsgivarorganisationerna Skogsindustrierna, TMF, Gröna arbetsgivare och Grafiska företagen, vilka ingår i Svenskt Näringslivs sfär. Hon började på Arbio AB år 2005 och har tidigare haft flera chefsuppdrag med inriktning mot ekonomi och administration i olika branscher.

Katarina Arneving har en civilekonomutbildning med internationell inriktning, från Linköpings universitet.

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42