Kemi - den gränslösa vetenskapen

En bok om kemins roll för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden. Boken är framtagen av KVA med stöd av IVA

Med denna bok, framtagen av KVA, ska belysa den roll som kemin spelat och spelar för utvecklingen inom naturvetenskap, teknik och medicin och hur kemin bidrar till bättre levnadsförhållanden. En lång rad experter, ledamöter av KVA och IVA såväl som andra, har bidragit med texter till boken.


Läs online