Kerstin Gillsbro - Månadens Vera, april 2019

Kerstin Gillsbro, civilingenjörs inom väg- och vattenbyggnad från LTH är vd för Jernhusen AB sedan 2010.
Kerstin-Gillsbro-fotograf_Jeanette-Hägglöf.jpg

Berätta om dig själv och vad du gör

Jag har alltid gillat det praktiska och handfasta med teknik, att lösa frågor och problem. Jag tror att jag har någon typ av ingenjörssjäl i mig som motiverar mig till det och redan när jag sökte in till teknikprogrammet på gymnasiet lockades jag av innovation och utveckling. Efter gymnasiet började jag arbeta direkt och var ute och jobbade på byggen som både mättekniker och arbetsledare under en period. Men när lågkonjunkturen slog byggbranschen miste jag jobbet, precis som många andra, vilket ledde till beslutet att börja studera på högskolan. Eftersom jag hade arbetat inom bygg, så valde jag Väg- och vattenbyggnadsprogrammet på Lunds Tekniska Högskola.

När jag började på Väg och vatten kände jag att jag hade kommit rätt. Jag fick stimulans av studierna, jag lärde mig mycket och utmanade mig själv. Jag hittade också väldigt många människor som var som jag och som jag hade gemensamma intressen med. Många av de personerna har jag kontakt med än idag. När jag kom upp till masternivå fanns det många inriktningar och jag valde att gå mot byggproduktion, vilket ledde till att jag började arbeta på ett entreprenadbolag efter examen.

Entreprenadbranschen är väldigt delegerad beslutsmässigt och man har ett stort ansvar långt ute i organisationen. Ofta får man ett mindre bygge till att börja med och så får man med tiden ta sig an större byggen. Jag skulle säga att det är en väldigt bra skola att jobba i ett entreprenadbolag! Efter många år på NCC med flera olika chefsbefattningar är jag numera VD för Jernhusen, en post som jag har haft sedan 2010.

Vad tycker du det innebär att vara ingenjör?

Det ger en enorm stimulans att kunna påverka framtidens samhälle inom väldigt många områden. Den positiva utmaningen och stimulansen ligger i problemlösandet. Att med kunskap och i samarbete med andra skapa förutsättningar som gör ett bättre samhälle, det är väldigt läckert!

Varför tror du det har varit så svårt att inspirera kvinnor till att bli ingenjörer?

När jag började studera i Lund var vi unika 25 % kvinnor, det var det första året som man passerade 20 %. Jag tror att den här typen av arbete som ni gör i studentrådet och som både tekniska högskolor, IVA och många andra gör, där man går ut och berättar vad det innebär att studera till och arbeta som ingenjör är viktigt. Jag tror att ingenjörskonst fortfarande är ett okänt område för många kvinnor och att det finns förutfattade meningar om yrket som man behöver bryta ned och förklara.

I arbetslivet har det funnits olika typer av nätverk för kvinnor som jag tror är viktiga. Det var ett par år när jag jobbade ute på stora byggen, när man var ensam kvinna med ett par hundra män på arbetsplatsen. Då behöver man hitta andra områden där man kan utbyta erfarenheter och nätverka med kvinnor i liknande situationer som en själv.

Utmaningar och möjligheter framöver?

Om vi håller oss till fastighetsbranschen, så är det ett stort generationsskifte på gång. Det finns ett enormt kompetensbehov för att kunna bygga framtidens samhälle. Sverige är ett samhälle som växer och det kommer att finnas stora investeringsprojekt framöver inom flera områden såsom infrastruktur och teknik.

Utmaningen som finns framöver är att locka tillräckligt många människor att arbeta i dessa projekt. Viljan finns från samhället och pengar investeras från både samt stat, kommun och landsting, men bristen kommer finnas i både kompetens och antal personer som arbetar med dessa frågor. Apropå varför man ska bli ingenjör, för att det kommer finnas hur mycket jobb som helst!

Vad skulle du sagt till dig själv som högstadie/gymnasiestudent om du fick chansen?

Kunskap är ingen börda, utbildning kräver en insats, men ger dig oerhört mycket tillbaka. Lyssna på magen så att du väljer den utbildningen som du tycker om och som ger dig energi, men ha samtidigt en iskall hjärna som tänker ut vad som är bra för att skaffa dig en bra framtid. Det tror jag är superviktigt!

#månadensvera är ett initiativ från IVAs Studentråd. Vi vill lyfta ingenjörskvinnor både i och utanför IVAs nätverk för att inspirera andra kvinnor till att välja en ingenjörsutbildning. I tolv intervjuer under 2018 visar vi några av de möjligheter som en ingenjörsutbildning har att erbjuda.

Fotograf: Jeanette Hägglöf

Kontaktinformation

Johan Weigelt
Akademisekreterare och vice vd
Telefon 08-791 29 44